wsh logo

Pracownie Akademickie AHNS

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Spotkanie akademickie

Głównym celem funkcjonowania Pracowni jest umożliwianie działań oraz udzielanie wsparcia dla społeczności akademickiej, a także środowiska zewnętrznego w zakresie szeroko pojętego rozwoju osobistego i zawodowego. W działania Pracowni wpisuje się również współpraca środowiska akademickiego z instytucjami i organizacjami takimi jak: szkoły, przedsiębiorstwa, ośrodki doradztwa zawodowego oraz organizacje wspierające rodziny.

Pracownia organizuje treningi umiejętności interpersonalnych, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, debaty i wykłady otwarte. W pracowni odbywają się zajęcia fakultatywne dla studentów, poradnictwo dla studentów, sesje coachingowe. Pracownia prowadzi również wydarzenia o charakterze cyklicznym, a niektóre z nich wpisują się już w tradycję Uczelni.

Wszystkie formy aktywności, ogłaszane będą na bieżąco w Wirtualnym Dziekanacie. Masz pytanie? napisz do Koordynatora pracowni.

Koordynator Akademickiej Pracowni Consultingu Rozwoju Osobowości i Coachingu:

dr Konrad Wójcik

Kontakt: kwojcik@ahns.pl

PRACOWNIE AKADEMICKIE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content