wsh logo

Pracownie Akademickie AHNS

Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej I Wczesnoszkolnej

Misją pracowni jest interdyscyplinarne  i wielokierunkowe działanie mające na celu zapewnienie studentom kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  kształtowanie umiejętności praktycznych. Głównie poprzez  możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Zajęcia prowadzone  są  w formie warsztatów, wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach oświatowych przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Pod opieką mentora studenci nabywają umiejętności pedagogicznych, wychowawczych i opiekuńczych,  kształtują swoje postawy w świecie sprawności pedagogicznych. Uczą się rozwiązywania trudnych pedagogicznych problemów oraz radzenia sobie  z emocjami i stresem, zgłębiają tajniki warsztatu pracy nauczyciela w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Wszystkie formy aktywności, ogłaszane będą na bieżąco w Wirtualnym Dziekanacie. Masz pytanie? napisz do Koordynatora pracowni.

Koordynator Akademickiej Pracowni Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej:

dr Martyna Majewska

e-mail: martyna.sztachera@wp.pl

PRACOWNIE AKADEMICKIE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content