wsh logo

Akademickie Biuro Rachunkowe

SADZENIE DRZEWA

Akademickie Biuro Rachunkowe Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

  1. Celami Organizacji są:
  • pogłębianie wiedzy,
  • rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów z zakresu  rachunkowości,
  • popularyzacja rachunkowości, jako dziedziny nauki,
  • prowadzenie kompleksowej obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, z wykorzystaniem informatycznych programów użytkowych,
  • zdobywanie umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi wymogami oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości,
  • promocja kierunku „Finanse i rachunkowość”
  1. Do zadań Akademickiego Biura Rachunkowego należą:

1) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,

2) prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu

wyrobienia samodzielności poznawczej,

3) promowanie Uczelni,

4)rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,

5) rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego,

6) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego,

7) zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości i finansów publicznych,

8) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami

akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką.

Plan działania Akademickiego Biura Rachunkowego na rok akademicki 2023/2024

Serdecznie zapraszamy!

 Opiekun Studenckiej

Organizacji Wolontariat

dr Ewelina Markowska

e-mail: emarkowska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content