wsh logo

Pracownie Akademickie AHNS

Akademicka Pracownia Finansów i Rachunkowości

Akademickie Biuro Rachunkowe

Akademicka Pracownia Finansów i Rachunkowości to profesjonalna pracownia przygotowująca studentów do pracy w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Warsztaty realizowane w Pracowni uwzględniają zastosowanie technik symulacyjnych i specjalistycznych programów komputerowych (oprogramowanie Insert) obsługiwanych przez nowoczesne stanowiska komputerowe.
Formy prowadzonej działalności:
– warsztaty rachunkowo – finansowe z możliwością uzyskania Certyfikatu Księgowego,
– prowadzenie cyklu warsztatów pt. „Symulacyjna firma handlowa” (oprogramowanie Insert z wykorzystaniem modułu Subiekt),
– wspólna nauka stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz pogłębiania wiedzy z dziedziny rachunkowości i finansów,
– udział w konkursach i konferencjach naukowych związanych z tematyką finansów i rachunkowości,
– współpraca z praktyką gospodarczą w celu stałego doskonalenia kwalifikacji i zdobywania doświadczeń zawodowych w finansach i rachunkowości.

Wszystkie formy aktywności, ogłaszane będą na bieżąco w Wirtualnym Dziekanacie. Masz pytanie? napisz do Koordynatora pracowni.

Koordynator Akademickiej Pracowni Finansów i Rachunkowości:

dr Ewelina Markowska

e-mail: ewelina.markowska1989@wp.pl

mgr Sylwia Surma

e-mail: ssurma@ahns.pl

PRACOWNIE AKADEMICKIE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content