wsh logo

BAZY ELEKTRONICZNE

Prezentujemy bazy i serwisy, które oddajemy do dyspozycji studentów, słuchaczy i pracowników naukowych AHNS.

IBUK Libra

IBUK Libra to elektroniczna czytelnia e-booków – podręczników akademickich, publikacji naukowych, popularnonaukowych i specjalistycznych, czasopism naukowych, m.in. z zakresu prawa, administracji, ekonomii, informatyki, bezpieczeństwa wewnętrznego, pedagogiki i psychologii, a także beletrystyki.

Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne są w każdej przeglądarce internetowej.
Studenci AHNS mają możliwość korzystania z serwisu ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie Uczelni poprzez stronę internetową www.libra.ibuk.pl, a także możliwy jest dostęp zdalny pozwalający użytkownikom na korzystanie z książek z dowolnego (np. domowego) komputera po zalogowaniu się do sieci (kod dostępu do pobrania w Bibliotece). Platforma IBUK Libra daje Studentom Akademii Handlowej Nauk Stosowanych możliwość funkcjonalnej pracy z tekstem on-line, oznacza to, iż każdy użytkownik będzie posiadał swoje indywidualne konto MyIBUK, które pozwala na tworzenie notatek, zaznaczanie i tagowanie fragmentów książek, podgląd bibliografii w różnych formatach, zaawansowane przeszukiwanie treści, możliwość sprawdzania naniesionych zmian w Centrum Książki oraz bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN.

Wejście : libra.ibuk.pl

kody QR do tytułów dostępnych na IBUK Libra( login do pobrania w bibliotece)

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który zapewnia polskim instytucjom akademickim i naukowym dostęp do światowych zasobów wiedzy oraz umożliwia krajową archiwizację tych zasobów. Program jest w większości realizowany przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego), który zapoczątkował udostępnianie naukowych baz danych w sieci krajowej w 1996 roku.

Pracownicy i studenci Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu mają zapewniony dostęp do następujących baz danych:
ELSEVIER – baza pełnotekstowa zawierająca czasopisma Elsevier (ponad 1700 tytułów, roczniki od 1995)
SPRINGER – baza pełnotekstowa zawierająca czasopisma Springer (ponad 1800 tytułów, roczniki od 1996).
Wiley-Blackwell – baza pełnotekstowa udostępniająca czasopisma Wiley-Blackwell (ponad 1200 tytułów) i innych wydawców (ACS, AIP, Emerald, IEEE, LWW, a od roku 2011 także IOP, CUP, OUP).
Web of Knowledge – Baza bibliograficzno-bibliometryczna.
SCOPUS – Baza bibliograficzno-bibliometryczna.
EBSCO –  zawiera 12 baz zawierających czasopisma naukowe i inne publikacje w języku angielskim.
NATURE – czasopisma.
SCIENCE – czasopisma.
Dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki jest możliwy ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.
Wejście: www.wbn.edu.pl

Legalis

Baza Legalis jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis on-line aktualizowane są codziennie (dni robocze). Baza zawiera m.in.:
– akty prawne – System Legalis oferuje najobszerniejszą bazę aktów prawnych oraz gwarantuje dostęp do kompletu ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Pełne teksty z zachowaniem wszystkich wersji czasowych umożliwiają ich porównywanie w prosty i intuicyjny sposób. Akty prawne w bazie Systemu Legalis to: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Dzienniki urzędowe UE, Prawo miejscowe, Dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów, Prawo korporacyjne, Projekty ustaw.
W bazie Legalis znajduje się komplet aktów źródłowych od 1918 r.
– orzecznictwo – bogata baza najbardziej aktualnego orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

W sumie, w Bazie znajduje się ponad 1 147 000 orzeczeń od 1925 r.;

– wzory pism i umów – największa na rynku baza wzorów pism i umów, prezentowanych w formacie word, excel i pdf. Część wzorów zawiera praktyczne objaśnienia (powiązane z odpowiednimi modułami komentarzowymi). W sumie prezentowanych jest ponad 17 000 wzorów pism i umów.
– informator – baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce
– aktualności i kalendarium – źródło informacji o zmieniającym się prawie
– Polska Bibliografia Prawnicza PAN – obejmuje wszystkie pozycje od 1970 r.

Studenci, wykładowcy oraz pracownicy AHNS mają dostęp do następujących modułów komentarzowych:

– Prawo cywilne
– Prawo administracyjne
– Prawo podatkowe
– Prawo pracy
– Prawo karne
– Prawo gospodarcze
– Prawo samorządowe
– Prawo własności intelektualnej
– Unia Europejska

Dostęp do zasobów Bazy Legalis jest możliwy ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.
Wejście: sip.legalis.pl

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content