wsh logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sylabusy Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień 2023-2026

Semestr V

Semestr V

Specjalnościowe:

1.BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

2.BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH – OPERATOR KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA

  3.PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI

  4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OCHRONA LUDNOŚCI

   

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content