wsh logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sylabusy Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia  2022-2025

Semestr V
Semestr VI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY:

BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH – OPERATOR KONTROLI

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OCHRONA LUDNOŚCI

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content