wsh logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
Utworzona została w 1998 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-128/RO/98 z dnia 4 lipca 1998 roku. Zgodnie z tą decyzją przyjęła nazwę: Wyższa Szkoła Ekonomii Stosowanej i Handlu Zagranicznego z siedzibą w Radomiu i uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalnościach handel zagraniczny, zarządzanie finansami. Decyzją nr DNS-1-0145-169/RO/98 z dnia 29 lipca 1998 roku Minister Edukacji Narodowej wpisał Uczelnię do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem drugim. W 2000 roku władze i założyciel Uczelni wystąpiły z wnioskiem o zmianę nazwy na Wyższa Szkoła Handlowa. Minister Edukacji Narodowej w odpowiedzi na powyższy wniosek wydał decyzję nr DNS-1-0145-514/EKO/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 roku o zmianie nazwy Uczelni. Decyzją nr DNS-WUN-6014-15968-35/AW/11 z dnia 27 maja 2011 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z powodu wprowadzenia elektronicznego rejestru uczelni, zmienił numer rejestrowy Uczelni na 142. Decyzją nr MSiSW-DNS-WUN-6014-23345-1/12 z dnia 30.03.2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał zgodę na prowadzenie Uczelni na czas nieokreślony. Decyzją nr DSW-WNN.8014.238.2021.KT.3 z dnia 30 listopada 2021r. Minister Edukacji i Nauki wydał zgodę na zmianę nazwy – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu na nazwę – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content