wsh logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Uczelnia jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, założoną przez Ośrodek Edukacyjny “Absolwent” sp. z o.o. w Radomiu. Utworzona została w 1998 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-128/RO/98 z dnia 4 lipca 1998 roku. Zgodnie z tą decyzją przyjęła nazwę: Wyższa Szkoła Ekonomii Stosowanej i Handlu Zagranicznego z siedzibą w Radomiu i uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalnościach handel zagraniczny, zarządzanie finansami. Decyzją nr DNS-1-0145-169/RO/98 z dnia 29 lipca 1998 roku Minister Edukacji Narodowej wpisał Uczelnię do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem drugim. W 2000 roku władze i założyciel Uczelni wystąpiły z wnioskiem o zmianę nazwy na Wyższa Szkoła Handlowa. Minister Edukacji Narodowej w odpowiedzi na powyższy wniosek wydał decyzję nr DNS-1-0145-514/EKO/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 roku o zmianie nazwy Uczelni. Decyzją nr DNS-WUN-6014-15968-35/AW/11 z dnia 27 maja 2011 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z powodu wprowadzenia elektronicznego rejestru uczelni, zmienił numer rejestrowy Uczelni na 142. Decyzją nr MSiSW-DNS-WUN-6014-23345-1/12 z dnia 30.03.2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał zgodę na prowadzenie Uczelni na czas nieokreślony. Decyzją nr DSW-WNN.8014.238.2021.KT.3 z dnia 30 listopada 2021r. Minister Edukacji i Nauki wydał zgodę na zmianę nazwy – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu na nazwę – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.

DECYZJE MINISTRA O UPRAWNIENIACH DO PROWADZENIA KIERUNKÓW STUDIÓW

 • Administracja, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-375/RO/01 z dnia 27 kwietnia 2001 roku o prowadzeniu specjalności Administracja Publiczna
 • Administracja, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4003-1040/JP/04 z dnia 2 lipca 2004 roku o przyporządkowaniu specjalności Administracja Publiczna do kierunku Administracja
 • Informatyka, studia I-go stopnia (inżynierskie) – decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4003-595/WB/02 z dnia 09 maja 2002 roku o prowadzeniu specjalności Informatyka Stosowana
 • Informatyka, studia I-go stopnia (inżynierskie) – decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4003-758/JP/04 z dnia 9 czerwca 2004 roku o przyporządkowaniu specjalności Informatyka Stosowania do kierunku studiów Informatyka
 • Pedagogika, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-06-4003-252/07 z dnia 6 lipca 2007 roku
 • Administracja, studia II-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-2055-5/KT/09 z dnia 20 lipca 2009 roku
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-14171-2/IŻ/11 z dnia 19 kwietnia 2011 roku
 • Pedagogika, studia II-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-14898-4/SH/11 z dnia 1 czerwca 2011 roku
 • Zarządzanie, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.46.4.2013.AN z dnia 08 lipca 2013 roku
 • Psychologia, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.204.4.2013.AN z dnia 12 grudnia 2013 roku
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne, studia II-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DKN.ZNU.6022.294.3.2013/14.AN z dnia 21 marca 2014 roku
 • Kryminologia, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DKN.ZNU.6022.263.3.2015/16.AN, z dnia 20 marca 2015 roku
 • Finanse i Rachunkowość, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNN.6022.111.2016/2017.EK z dnia 08 lutego 2017 roku
 • Prawo, jednolite studia magisterskie – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNN.6022.32.3.2018.AW z dnia 29 marca 2018 roku
 • Psychologia, studia II-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNN.5014.42.2019.3.IZ z dnia 30 kwietnia 2019 roku
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNN.5014.149.2019.KT.3 z dnia 11 czerwca 2019 roku
 • Zarządzanie, studia II-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNN.5014.52.2019.3.IZ z dnia 28 czerwca 2019 roku
 • Kryminologia, studia II-go stopnia – decyzja Ministra Edukacji i Nauki nr DSW-WNN.8014.138.2022.4.MS z dnia 4 lipca 2022 roku

UCHWAŁY PKA DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE UCZELNI

PROGRAMY STUDIÓW
Nabór 2019/2020

PROGRAMY STUDIÓW
Nabór 2020/2021

PROGRAMY STUDIÓW
Nabór 2021/2022

PROGRAMY STUDIÓW

Nabór 2022/2023

EFEKTY UCZENIA SIĘ

OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY

PRZETARGI

REDAKCJA

Redakcja

mgr Barbara Białkowska


tel. 48 363 22 90 wew. 31

e-mail: bbialkowska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content