wsh logo

Wsparcie i Psychoedukacja w czasie pandemii

Wsparcie i Psychoedukacja w czasie pandemii

W związku z epidemią COVID-19 Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu organizuje cykl webinarów, związanych z tematyką aktualnie występujących trudności psychicznych czy psychosomatycznych.

Celem projektu jest udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej i  pedagogicznej w czasie pandemii dla Studentów, Pracowników, Wykładowców AHNS oraz ich Rodzin.

W ciągu godziny poznasz najważniejsze zasady autoprezentacji. Bez teorii, choć na podstawie badań, będziesz ćwiczyć i budować swój własny system autoprezentacji. Pod okiem naszego gościa przećwiczysz wszystkie elementy języka ciała, które są brane pod uwagę przy ocenie Ciebie jako wiarygodnego pracownika, szefa i partnera. Krok po kroku przećwiczysz powitanie i podanie dłoni, mimikę, gestykulację i przyjmowane postawy.

Koordynatorem projektu jest Prof. AHNSdr Andrzej Gołębiowski. Partnerami projektu są: Ośrodek Terapii Uzależnień w Radomiu, Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu oraz Instytut Integralnego Rozwoju w Radomiu. Poszczególne wydarzenia z powyższego projektu odbywają się w formie online na platformie Microsoft Teams w Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej. Gości i studentów uczestniczących w spotkaniach wita Koordynator Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Milena Durasiewicz.

Naszymi gośćmi byli: 

Dr Małgorzata Artymiak, psycholog – Jak wspierać (siebie) w czasach zarazy. Spotkanie zostało poświęcone pogłębieniu zrozumienia konsekwencji pandemii oraz adekwatnych oddziaływań wspierających zarówno innych, jak i siebie samych.

Mgr Milena Durasiewicz, psycholog – Frustracja, lęk, smutek, złość – jak zaadaptować się do nowej rzeczywistości? Każda zmiana bez zmiany przekonań to pozorna zmiana. Spotkanie poświęcone zostało procesowi zmiany, jej trwałości, efektywności i odwadze jej podejmowania. Zmiana stanu swojego funkcjonowania emocjonalnego oraz społecznego „w czasie i po pandemii”, staje się koniecznością budzącą lęk. Omówione zostały poszczególne emocje jak: lęk, złość, smutek, strach, skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić w adaptacyjny sposób.

Ks. Dr Mariusz Wilk, teolog, prawnik, duszpasterz akademicki – Gdzie szukać źródeł wsparcia i nowej nadziei odkrywając w sobie moc? Poszukując źródeł nadziei często szukamy jej w sferze duchowej, w sferze relacji międzyludzkich i relacji z Bogiem. Duchowość człowieka, poczucie wspólnoty, opartej na wiarze, nadziei i miłości tworzą silne więzi społeczne i dodają odwagi człowiekowi, często pogubionemu i wypełnionemu lękiem. Istotnym elementem spotkania było poruszenie sfery duchowości oraz możliwość przyjrzenia się swojej relacji z Bogiem, czy uległa zmianie w czasie pandemii.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, pedagog, terapeuta uzależnień, coach – Rozwój duchowy, jako warunek trwałej trzeźwości w sytuacji choroby alkoholowej. Sferą przesądzającą o trwałej trzeźwości, jakości życia w sytuacji choroby alkoholowej jest duchowość człowieka. Rozwijanie tej sfery i wzmacnianie więzi z samym sobą, innymi ludźmi i Bogiem, jest sposobem na poradzenie sobie z pustką egzystencjalną, jako przyczyną i efektem wszelkich form zniewolenia człowieka. Poruszony został aspekt rozwoju duchowego, problematyka uzależnień jako narastający problem w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Izolacja społeczna, której konsekwencją jest wzrost uzależnień.

Prof. AHNS dr Paweł Nowak, psycholog – Jak radzić sobie z depresją,  Depresja jest jedną z chorób cywilizacyjnych współczesnego świata. Obecny czas, w którym w sposób szczególny doświadczamy izolacji i utrat więzi z bliskimi staje się pułapką umysłu, emocji i ciała. Stawiając czoła depresji, wchodząc w bogaty świat ludzkich przeżyć dajemy sobie szansę na lepsze jutro „w i po pandemii”. Spotkanie dotyczyły problematyki związanej z depresją, problemem, który w obecnej sytuacji epidemiologicznej narasta.

Mgr Paulina Wasilewska, psycholog – Jak sobie radzić z agresją. Jednym z dominujących problemów społecznych w XXI wieku jest agresja. Brak umiejętności wielu osób w zakresie właściwego jej kanalizowania, sprawia, że dokonują oni aktów destrukcji w swoim otoczeniu. Swoim zachowaniem ranią osoby najbliższe, domowników, współpracowników, znajomych i przyjaciół. Bywa jednak i tak, że agresja ukierunkowuje się do wewnątrz, prowadząc do prób samobójczych. Podczas webinaru podjęta została próba zaprezentowania skutecznych sposobów radzenia sobie z agresją.

Na poszczególnych spotkaniach studenci mieli możliwość otworzenia się, podzielenia się swoimi trudności oraz rozterkami. Spotkania społeczności akademickiej to także możliwość wymiany informacji, podzielenia się refleksjami oraz przekazania sobie wzajemnie wsparcia. Projekt Wsparcia i Psychoedukacji w czasie pandemii dla Studentów, Pracowników, Wykładowców WSH oraz ich Rodzin jest wciąż kontynuowany.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski,

Mgr Milena Durasiewicz

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content