wsh logo

Katarzyna Kalinowska – Kobieta przedsiębiorcza

Katarzyna Kalinowska - Kobieta przedsiębiorcza

W dniu 19 marca 2021 roku o godzinie 18. 00, odbyło się kolejne spotkanie w cyklu wydarzeń pod tytułem, Kobieta Przedsiębiorcza. Gościem Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu i Studenckiego Forum BCC przy Loży Radomskiej, była Pani dr Katarzyna Kalinowska, Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.

Kobieta przedsiębiorcza – tak, ale, jak sama mówiła podczas spotkanie, nie przedsiębiorca. Radomianka, doktor nauk ekonomicznych oraz wieloletni pracownik naukowy UTH w Radomiu.

Spotkanie otworzył i powitał w imieniu Władz Uczelni, zaproszonych Gości Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Następnie mgr Anna Słopiecka – Sekretarz Loży Radomskiej BCC, przedstawiła ideę organizowania, cyklu spotkań z przedsiębiorczymi kobietami regionu. Pani Sekretarz wskazała na konieczność budowania postaw przedsiębiorczych wśród kobiet. Wskazywała na sposób budowania marki osobistej każdej kobiety, stanowiącej o jej wyjątkowości i oryginalnej roli społecznej oraz zawodowej. Przedsiębiorczość i pasja życia, oparta na autentycznych wartościach, to dwa podstawowe parametry tożsamości współczesnej kobiety. W dalszej części spotkania, studenci Klaudia Kołodziejczyk – Przewodnicząca Studenckiego Forum BCC przy Loży Radomskiej, oraz Dominik Kędzierski – Zastępca Przewodniczącej SF BCC, poprosili Panią dr Katarzynę Kalinowską o podzielenie się doświadczeniem swojej drogi zawodowej i rozwoju osobistego związanego z karierą polityczną i działalnością naukową.

Pani Prezydent wspominała czas studiów, dokonując porównań nieco wcześniejszych czasów i życia studenckiego z obecną „dolą studenta” w Radomiu. Sporo miejsca w rozmowie poświęcona na omówienie tematu związanego z rozprawą doktorską Gościa, „Bariery wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej”. Temat wciąż aktualny i wymagający ciągłych analiz i badań naukowych, podkreśliła Pani Doktor. Wspominała początki pracy w roli wykładowcy akademickiego w Polsce i poza jej granicami. Studenci byli zainteresowani porównaniem poziomu kształcenia w Polsce, jego metod i jakości w różnych krajach Europy, USA i Polski. Pani Doktor wspominała nie tylko o doświadczeniu zdobywanym w uczelniach Europy i USA, ale również o współpracy z organizacjami ze Stanów Zjednoczonych. Zachęcała studentów do angażowania się w działalność społeczną, wolontariat, do odważnego podejmowania własnych wyzwań biznesowych, poszukiwania wzorców dla kształtowania postaw twórczych i do odwagi w poznawaniu świata. Otwartość na świat, na nowe doświadczenia, staje się szansą na rozwój osobisty i sukces zawodowy. Radom, jest dobrym miejscem do mieszkania, do inwestowania i budowania swojej przyszłości.

Zwłaszcza, że istnieje dobry klimat społeczny na innowacyjne przedsięwzięcia i wsparcie młodych przedsiębiorców przez Władze Samorządowe. Urząd Miasta, podejmuje szereg działań zmierzających do aktywizacji młodych ludzi poszukujących swojego miejsca w przestrzeni Miasta Radomia. Kluczem do sukcesu jest odwaga, systematyczne dążenie do celu, sięganie po cele wielkie, życie z pasją, odważne spełnianie marzeń i sprzeciwianie się przeciętności. W spotkaniu wzięło udział 157 osób, studentów AHNS, przedstawicieli BCC, Gości Uczelni oraz mieszkańców Radomia.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content