wsh logo

Praktyki dla studentów AHNS w American Corner Radom!

Praktyki dla studentów WSH w American Corner Radom!

W ramach współpracy między Akademią Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu a placówką edukacyjną American Corner w Radomiu rozpoczynamy cykl warsztatów o tematyce psychologicznej, coachingowej, pedagogicznej i przedsiębiorczej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Studentów naszej Uczelni na niezwykle pasjonujące, inspirujące i motywujące wydarzenia organizowane w bieżącym roku.

W ramach współpracy między Akademii Handlowej Nauk Stosowach w Radomiu a placówką edukacyjną American Corner w Radomiu rozpoczynamy cykl warsztatów o tematyce psychologicznej, coachingowej, pedagogicznej i przedsiębiorczej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Studentów naszej Uczelni na niezwykle pasjonujące, inspirujące i motywujące wydarzenia organizowane w bieżącym roku.

Warsztaty będą się odbywały w formie online, na platformie Organizatora – American Corner Radom. Uczestnictwo w wydarzeniach wymaga wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia swojego zgłoszenia.

Udział w warsztatach daje możliwość zaliczenia części studenckich praktyk zawodowych na zasadach określonych przez Dziekana Wydziału.

Kody dostępu do wydarzeń będą dostępne po zarejestrowaniu się uczestników u opiekuna projektu mgr Mileny Durasiewicz.

Kontakt: mdurasiewicz@ahns.pl

5.03. 2021 To wszystko kwestia nastawienia – warsztat w języku polskim
19.03.2021 It’s all about mindset – warsztat w języku angielskim
9.04. 2021 Emocjonalnie o emocjach… warsztat w języku polskim
16.04. 2021 Emotionally speaking – warsztat w języku angielskim
14.05. 2021 Sztuka uczenia się, część 1- warsztat w języku polskim
28.05. 2021 The art of learning, part 1 – warsztat w języku angielskim
11.06. 2021 Sztuka uczenia się, część 2 – warsztat w języku polskim
25.06. 2021 The art of learning, part 2 – warsztat w języku angielskim

Prof WSH dr Andrzej Gołębiowski

Kontakt: agolebiowski@ahns.pl

Marzec 2021 – To wszystko kwestia nastawienia. Ta sesja pokaże jak jedno proste przekonanie na nasz własny temat w dużej mierze kontroluje nasze życie i przenika wszystkie jego obszary. Okazuje się, bowiem, że nasze nastawienie na rozwój albo na stałość kształtuje sposób  w jaki dążymy do sukcesu i jak realizujemy nasz życiowy potencjał.

It’s all about mindset This session will show how one simple belief about yourself largely controls your life and permeates all its aspects. It turns out that our mindset shapes the way we strive for success and how we realize our potential to a bigger extend than we might expect.

Kwiecień 2021 – Emocjonalnie o emocjach… Ile wiesz o swoich emocjach? Czy naprawdę potrafisz opisać, jak się czujesz? Czy ważne jest, aby wiedzieć jak to zrobić? Czy emocje mogą pomóc nam lepiej żyć? Tym ważnym pytaniom będzie poświęcona cała sesja – dołącz do nas, aby poznać fascynujący świat emocji.

Emotionally speaking…How much do you know about your emotions? Can you really describe how you feel? Is it  important to know how to do it? Can emotions help us live a better life? These important questions are enough to fill a whole session of emotional exploration. Join us to explore the fascinating world of emotions.

Maj 2021 – Sztuka uczenia się, część 1. Czy można się nauczyć, jak się uczyć? Oczywiście, ponieważ uczenie się nie jest tajemniczym talentem, lecz umiejętnością. A umiejętności można się nauczyć i je doskonalić. Dołącz do naszej sesji, jeśli chcesz dowiedzieć się o różnych metodach zdobywania wiedzy i dlaczego niektóre ze sposobów zdobywania wiedzy nas frustrują.

The Art of Learning, part 1

​Can you learn how to learn? Of course, because learning is not a mysterious talent, it is a skill.  And skills can be learnt and practised. Join our session if you want to find out about different methods of acquiring knowledge and why some ways of acquiring knowledge frustrate us.

Czerwiec 2021 – Sztuka uczenia się, część 2. Ta sesja będzie poświęcona mechanizmom działania pamięci oraz metodom, których musimy się nauczyć, jeśli chcemy odnieść sukces w uczeniu się przez całe życie i wiedzieć, jak zdobywać, a następnie odzyskiwać wiedzę.

The Art of Learning, part 2 – This session will concentrate on how memory works and which methods we need to learn if we want to be successful lifelong learners who know how to constantly acquire and then retrieve knowledge.

Prowadząca: mgr Magdalena Zawadzka

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content