wsh logo

V edycja konferencji: Nowe tendencje w psychologii i pedagogice!

V edycja konferencji: Nowe tendencje w psychologii i pedagogice!

Studenckie Koło Naukowe Psychologii AHNS we współpracy z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną nr 1 w Radomiu zapraszają do udziału w V Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej nt.: Nowe tendencje w psychologii i pedagogice.Inicjatorami i głównymi organizatorami konferencji są studenci psychologii i pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy kadrę naukowo-dydaktyczną, studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich, a także specjalistów i praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Zgodnie z głównym hasłem konferencji omawiane będą następujące obszary tematyczne:

1. Współczesne kierunki rozwoju psychologii i pedagogiki

2. Innowacyjność w psychologii i pedagogice

3. Nowe perspektywy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4. Problematyka wychowania w zmieniającym się świecie

5. Patologie społeczne XXI wieku

6. Aktualne wyzwania w psychologii pracy i organizacji

7. Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie psychospołeczne

8. Wokół problematyki zdrowia i choroby

Miejsce konferencji: Konferencja odbędzie się 21 maja 2021 roku od godziny 9.00 w na platformie Microsoft Teams, administrowanej przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu.

LOGOWANIE

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

  • Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji.
  • Planowane jest wydanie monografii zbierającej materiały prelegentów.

Studenci Wydziału Nauk Społecznych mogą zaliczyć:

  • udział bierny w Konferencji jako 10 godzin praktyk studenckich,
  • udział czynny w Konferencji jako 20 godzin praktyk studenckich,
  • udział czynny w Konferencji wraz z przygotowaniem artykułu jako 40 godzin praktyk studenckich.
  • Studenci innych Wydziałów według decyzji właściwego Dziekana.

Kontakt: prof. AHNS dr Paweł Nowak, Agnieszka Gregier – psyche@ahns.pl

Program

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content