wsh logo

Konkurs na najlepszą pracę magisterską!

Konkurs na najlepszą pracę magisterską!

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza studentów do wzięcia udziału w kolejnym konkursie na najlepszą pracę magisterską! Celem  Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie spełniające następujące warunki:

1) Praca magisterska przedstawiona do Konkursu została napisana w języku polskim.

2) Zgłoszona praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą zarówno przez promotora jak i recenzenta.

Tematyka prac magisterskich zgłoszonych do Konkursu obejmuje opracowania z zakresu wszystkich kierunków studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu prac obronionych w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu w danym roku akademickim w pierwszym terminie obron.

Autorom trzech najlepszych prac zgłoszonych do Konkursu zostaną przyznane nagrody:

I miejsce :

  • Statuetka LAUR MAGISTRA
  • bezpłatne studia podyplomowe na dowolnym kierunku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu
  • publikacja artykułu w czasopiśmie w wydawnictwie WAkademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu
  • nagrody rzeczowe

II miejsce:

  • 50% zniżki na studia podyplomowe na dowolnym kierunku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych  w Radomiu
  • publikacja artykułu w czasopiśmie w wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanycw Radomiu
  • nagrody rzeczowe

III miejsce:

  • publikacja artykułu w czasopiśmie w wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu
  • nagrody rzeczowe.

REGULAMIN KONKURSU – NAJLEPSZA PRACA MGR

Szczegółowych informacji udziela:

Prorektor

Prof. AHNS dr Agnieszka Sadowska

e-mail: asadowska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content