wsh logo

Portrety odciśnięte w porcelanie

Autoprezentacja i mowa ciała – Webinar!

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zorganizowała cykl spotkań z Absolwentami pod hasłem Portrety odciśnięte w porcelanie.

Koordynatorem powyższego projektu jest Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych AHNS w Radomiu. Spotkania odbyły się w formie online w Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej i prowadził je Koordynator wspomnianej pracowni mgr Milena Durasiewicz.

Celem projektu jest umożliwienie studentom Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu podzielenia się doświadczeniami zawodowymi, edukacyjnymi, wymianą informacji dotyczącą aktualnej sytuacji na rynku pracy. Absolwenci dzielą się swoimi przeżyciami związanymi ze studiami, opowiadają o aktywnościach podejmowanych w czasie studiów i jak te wszystkie działania wpłynęły na to gdzie aktualnie pracują. Główną ideą projektu jest kreowanie jak najlepszej przyszłości dla AHNS i jej Absolwentów poprzez łączenie przeszłości Uczelni z jej teraźniejszością.

Naszymi gośćmi byli:

Mgr Anna Słopiecka, Agencja Kreatywna NobleBrand. Absolwentka kierunku Dziennikarstwo. Wywiad z Gościem i  warsztaty pt.  Marka Osobista – czym jest i jak ją budować? Absolwentka skupiła się na strategii i narzędziach budowania marki osobistej. Spotkanie dotyczyło marki osobistej, zostało wyjaśnione czym jest i jak ją budować. Omówione zostały także strategie oraz narzędzia pomocne w budowaniu marki osobistej. Przedstawiła również korzyści płynące z budowania marki osobistej, jak to się przekłada na funkcjonowanie na rynku pracy.

Mgr Magdalena Hińcz, Stowarzyszenie KARAN w Radomiu, terapeuta uzależnień w Ośrodku Readaptacji dla Narkomanów „Mój Dom” w Radomiu. Absolwentka kierunku Pedagogika. Absolwentka szczegółowo omówiła  pracę psychoterapeuty w Ośrodku Terapii dla Narkomanów. Podkreśliła rolę wiedzy z zakresu psychologii w powyższym zawodzie.

Omówiła także predyspozycje wewnętrzne potrzebne w tym zawodzie. Pani Magdalena wzięła również udział w  owocnej dyskusji grupowej dotyczącą blasków i cieni pracy psychoterapeuty. Gość spotkania opowiedziała także o swoim największym sukcesie terapeutycznym. Podzieliła się także przydatnymi wskazówkami dla studentów.

Mgr Mateusz Gawiński – psychoonkolog, w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Absolwent kierunku Psychologia. Wywiad z Gościem połączony z dyskusją grupową oraz z warsztatami pt. Psychoonkologia w praktyce klinicznej.  rozpoczynających dopiero swoją drogę rozwoju zawodowego. Omówiona została szczegółowa praca psychoonkologa: zakres obowiązków, potrzebne kompetencje oraz wewnętrzne predyspozycje do wykonywania powyższego zawodu. Studenci byli bardzo aktywni, już na początku spotkania pojawiły się liczne pytania związane z tematem spotkania. Absolwent przedstawił jak wygląda obecnie leczenie psychoonkologiczne w Polsce podkreślając ogromną potrzebę specjalistów w tym zakresie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną w medycynie pozapsychiatrycznej. Gość zobrazował także jak wyglądają wizyty u psychoonkologa, jakie tematy są najczęściej poruszane przez pacjentów, z jakimi trudnościami zmagają się oraz co będzie pomocne w procesie leczenia. Wspomniany został wątek aktywizacji zasobów u pacjentów onkologicznych w procesie powrotu do zdrowia.

Mgr Anna Matuszewska, Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu, psycholog, Absolwentka kierunku Pedagogika – Przygotowanie Pedagogiczne. Wywiad z Gościem połączony z warsztatem pt.  Praca psychologa w Ośrodku Adopcyjnym. Podczas spotkania omówiona została szczegółowo praca psychologa w Ośrodku Adopcyjnym, jakie ma obowiązki, jakich predyspozycji wewnętrznych do tego potrzeba. Ukazano także współpracę psychologa i pedagoga w Ośrodku Adopcyjnym, podkreślając znaczenie interdyscyplinarnej pomocy.

Mgr Jacek Reszelewski, Agencja Rozwoju Rolnictwa w Łodzi, samorządowiec, działacz społeczny, Absolwent kierunku Administracja. Wywiad z Gościem, Lokalna polityka społeczna wobec wyzwań współczesności. Gość wyjaśnił czym jest lokalna polityka społeczna, z jakimi trudnościami spotykamy się w czasie pandemii i jak to wpływa na powyżej wspomnianą politykę. Poruszone zostały także aspekty rozwoju osobistego, sukcesu zawodowego – czym jest i jak go osiągnąć. Omówione zostały także predyspozycje wewnętrzne potrzebne do tego by działać społeczne. Podkreślono także rolę umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z ludźmi i dla ludzi.

Czas spotkań z Absolwentami AHNS to niezwykle wzruszający moment, w którym to pojawiają się również wspomnienia z okresu studiowania: działania w kołach naukowych, wyjazdy integracyjne, udział w licznych wydarzeniach organizowanych przez Uczelnie oraz przyjaźnie nawiązane w środowisku akademickim. Projekt Spotkań z Absolwentami AHNS jest wciąż kontynuowany.

Zapraszamy na kolejne spotkania od marca 2021 roku

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Mgr Milena Durasiewicz

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content