wsh logo

Webinary Live w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Autoprezentacja i mowa ciała – Webinar!

Trwa cykl webinariów Live na Facebooku Akademii Handlowej Nauk Stosowanychw Radomiu!

Uczelnia dba o to, by w czasie ograniczonych kontaktów i trybu pracy oraz nauki zdalnej studenci, Radomianie i mieszkańcy Regionu mogli bezpłatnie wziąć udział w spotkaniu Live. Każdy może posłuchać, zadać pytanie – być bliżej ważnych i aktualnych tematów! W roli prowadzących: Karolina Nowakowska i Aleksander Pożyczka – studenci AHNS na kierunku Zarządzanie

Sprawdźcie kogo już gościliśmy!

19 marca o godz. 18.00 Ślady kryminalistyczne na miejscach przestępstwgość dr Aneta Pawlińska – Naczelnik  wykładowca AHNS

Podczas spotkania prelegentka opowiedziała młodzieży o śladach kryminalistycznych występujących na miejscach zdarzeń tj. śladach daktyloskopijnych, traseologicznych, biologicznych, osmologicznych, mechanoskopijnych oraz śladach zabezpieczanych podczas zdarzeń drogowych. Pokaz odbył się w formie prezentacji multimedialnej. Całość wystąpienia zakończyło się podsumowaniem i krótką relacją studentów I roku, studiów stacjonarnych na kierunku Kryminologia -Dominika Jabłońskiego oraz studenta II roku na kierunku Kryminologia studia stacjonarne – Mateusza Madejskiego.

22 kwietnia o godz. 18.00 Autoprezentacja i mowa ciała!gość  Maurycy Seweryn – trener – wykładowca AHNS

W ciągu godziny podczas spotkania LIVE poznaliśmy  najważniejsze zasady autoprezentacji. Bez teorii, choć na podstawie badań, słuchacze spróbowali zbudować swój własny system autoprezentacji. Pod okiem naszego gościa przećwiczyliśmy wszystkie elementy języka ciała, które są brane pod uwagę przy ocenie Ciebie jako wiarygodnego pracownika, szefa i partnera. Krok po kroku trenowaliśmy powitanie i podanie dłoni, mimikę, gestykulację i przyjmowane postawy tak aby w sposób profesjonalny zaprezentować się podczas ważnych wydarzeń, pierwszego kontaktu z pracodawcą czy po prostu dobrze poczuć się w swoim ciele w trakcie każdego spotkania drugą osobą.

28 kwietnia o godz. 18.00 Dzieci i młodzież w czasach pandemii gość dr Aleksandra Piotrowska – psycholog

Temat trudny, ale jakże ważny bo pokazujący uchybienia i ograniczenia systemu “narodowej kwarantanny”. dr Piotrowska zwróciła uwagę na najnowsze badania dotyczące skutków pandemii, w zakresie efektywności nauki, stanu psychicznego i dobrostanu dzieci, zdrowia psychicznego i kondycji organizmu, a także kompetencji szkolnych i społecznych. Prelegentka oceniła plusy i minusy zdalnej edukacji przyglądając się sytuacji całych rodzin. Live wzbudził duże zainteresowanie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 600 internautów!

19 maja o godz. 18.00 Zdolności obronne Państwa a przemysłgość gen. dr Mirosław Różański – wykładowca AHNS, były generał Rodzaju Sił Zbrojnych RP

Podczas spotkania Generał Mirosław Różański zwrócił uwagi na kilka ważnych aspektów związanych z tematem. Jego zdaniem Polski przemysł obronny powinien być traktowany jako integralna część systemu bezpieczeństwa państwa, wpierająca i zabezpieczająca Siły Zbrojne. Konieczna jest  koordynacja długofalowych planów rozwoju Sił Zbrojnych powstających w MON z kierunkami badań realizowanych w ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich oraz prac badawczo-rozwojowych realizowanych przemyśle. Zasadnym jest aby plany rozwoju SZ RP były planami rządowymi, nie jak dotychczas resortowymi, co jest niestety przesłanką do częstego wprowadzania zmian po zmianie kierowniczych osób w resorcie. Warunkiem zbudowania i utrzymania potencjału produkcyjnego i serwisowego dla sprzętu wojskowego są konsekwentnie realizowane i odpowiednio finansowane prace badawczo-rozwojowe w wybranych obszarach, w których chcemy dążyć do względnej samodzielności technologicznej. Pozyskiwanie najdoskonalszych systemów uzbrojenia bez angażowania polskiego przemysłu nie będzie budowało potencjału obronnego państwa, niestety. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Tuż po wykładzie prelegent odpowiadał na liczne pytania internautów!

Już niebawem kolejne bezpłatne Webinary Live na naszym profilu! 

Wszystkie nagrania  z tych wydarzeń można znaleźć na

Facebooku Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu !

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content