wsh logo

Konkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty!

konkurs na najlepszą pracę magisterską

Konkurs na najlepszą pracę magisterską napisaną w AHNS w roku akademickim 2020/2021 rozstrzygnięty! Zwycięzcą został pan Konrad Zabłocki, student studiów magisterskich na kierunku Psychologia! W dniu 16 października, podczas uroczystości Inauguracji Laureat odebrał zaszczytną statuetkę oraz nagrodę z rąk Kanclerza Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, Prof. AHNS,  dr. Gerarda Pawła Maja za pracę nt:  Osobowościowe determinanty internalizacji wyobrażeniowego autowizerunku w procesie wzmacniania samooceny.

Za zajęcie I miejsca w Konkursie, Kapituła Konkursowa przyznała statuetkę LAUR MAGISTRA oraz bezpłatne studia podyplomowe na dowolnym kierunku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu oraz publikację artykułu w czasopiśmie wydawnictwa AHNS w Radomiu.

II miejsce zajęła Pani Wioletta Trzebińska, autorka pracy na temat: ,,Strategia rozwoju kancelarii prawnej X’’, której promotorem jest Prof. AHNS dr Wojciech Wiszniewski. Kapituła Konkursowa przyznała nagrodę – 50% zniżki na studia podyplomowe na dowolnym kierunku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu oraz publikację artykułu w czasopiśmie wydawnictwa AHNS w Radomiu.

III miejsce zajęła Pani Natalia Kubicka, autorka pracy na temat ,,Przestępczość nieletnich przyczyną wykluczenia społecznego’’, której promotorem jest Prof. AHNS dr Adam Ziółkowski. Kapituła Konkursowa przyznała nagrodę – publikację artykułu w czasopiśmie wydawnictwa AHNS w Radomiu.

Celem głównym Konkursu było wyróżnienie najlepszych prac magisterskich wykonywanych w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Przy ocenie prac magisterskich Kapituła Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

1) poziom naukowy pracy magisterskiej i praktyczne znaczenie postawionego i analizowanego w pracy zagadnienia,

2) stopień trudności podjętego zadania,

3) sposób rozwiązania problemu, innowacyjność i oryginalność zaproponowanych rozwiązań (nowatorski i twórczy charakter pracy),

4) konstrukcja logiczna pracy,

5) forma prezentacji pracy oraz jej szata graficzna.

GRATULUJEMY !

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content