wsh logo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Współorganizatorzy zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. ŻYCIE W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI – ASPEKTY EKONOMICZNE, PEDAGOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE

Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2022 r. w siedzibie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu przy ul. Traugutta 61a

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem konferencji jest:

I. Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych dotyczących funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości.

II. Dyskusja nad aspektami ekonomicznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i prawnymi funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości.

III. Nadanie debacie charakteru międzynarodowego, aby umożliwić prezentację dorobku specjalistów z obszaru ekonomii, informatyki, pedagogiki, psychologii i prawa, którzy zajmują się tematyką funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości.

Zgodnie z tytułem konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne:

  1. Prawno-administracyjny wymiar funkcjonowania wirtualnego świata.
  2. Cyberprzestępczość i cyberterroryzm.
  3. Cyberzaburzenia – profilaktyka, interwencja, terapia.
  4. Wychowanie w cyberświecie – problemy i wyzwania.
  5. Pedagogika świata wirtualnego – szanse i zagrożenia.
  6. Kreowanie wirtualnej rzeczywistości.
  7. Techniki biometryczne w kryminalistyce.
  8. Wirtualizacja zarządzania organizacjami.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do dnia 15 grudnia 2021 roku.

TERMINY

15.12.2021 r. – przesłanie zgłoszeń oraz streszczeń referatu (max. 1000 znaków)

20.12.2021 r. – przesłanie przez organizatora do uczestników konferencji potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, wymogów edytorskich, danych do przelewu, opłaty publikacyjnej.

15.01.2022 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie tekstów do publikacji.

01.03.2022 r. – przesłanie przez organizatora informacji o harmonogramie konferencji.

Opublikowanie tekstu uzależnione jest od uzyskania pozytywnych opinii recenzentów. Publikacja wydana zostanie w Wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Poziom I , 80 pkt., poz. 763).

Więcej informacji nt. wydarzenia w Komunikacie poniżej

Zapraszamy!

Komunikat

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt:

mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek

e-mail: konferencja@wsh.pl

tel. 48 363 22 90 w. 34

 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content