wsh logo

Wizyta studyjna w Areszcie Śledczym

14 Ogólnopolski Festiwal Filmowy Kameralne Lato

Podczas wizyty studyjnej w dniu 8 listopada br., w Areszcie śledczym w Radomiu studenci: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Psychologii, Prawa i Kryminalistyki Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu mieli  okazję zobaczyć pracę funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych.

 

Celem spotkania było zapoznanie studentów z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania.

Zostały przedstawione podstawowe  zasady funkcjonowania jednostki, specyfika pracy oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

W trakcie wizyty studenci poznali rys historyczny Służby Więziennej oraz jej zadania we współczesnym świecie. Studenci mieli możliwość zobaczenia pawilonów i cel mieszkalnych oraz pozostałej infrastruktury jednostki.

Tego typu spotkania są również okazją do zaprezentowania pracy funkcjonariuszy i przedstawienia ofert pracy w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami postępowania kwalifikacyjnego i naboru do Służby Więziennej, a także z możliwościami kształcenia i rozwoju zawodowego funkcjonariuszy.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content