wsh logo

Szkolenie wojskowe dla Studentów

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu serdecznie zaprasza na szkolenie wojskowe w ramach programu MON Legia Akademicka.

Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów w uczelniach wyższych, to już piąta edycja projektu pn. Legia Akademicka realizowanego na podstawie porozumienia Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu zawartego w dniu 22 stycznia 2021 r.

 

Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.  Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Zasadniczym założeniem projektu jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze dwóch modułów merytorycznych, tj. modułu podstawowego i modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin każdy. Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Podobnie jak w module podstawowym i podoficerskim, w dalszej kolejności będzie istniała możliwość zakwalifikowania się do szkolenia według modułu oficerskiego. Będzie się on składał również z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch wcześniejszych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbywają w letnie wakacje studenckie – łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 3 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu oficerskiego.

Jednak dla nowych kandydatów w pierwszej kolejności odbędą się szkolenia w ramach części teoretycznej w dwóch pierwszych modułach. Głównym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych.

Po pomyślnym zakończeniu szkolenia teoretycznego, w okresie wakacyjnym, przeprowadzone zostanie szkolenie praktyczne w centrach szkolenia i wskazanych jednostkach wojskowych zorganizowane w dwóch turnusach – szkolenie w ramach modułu podstawowego (trwające 21 dni) zakończone egzaminem i złożeniem przysięgi – awans na starszego szeregowego, a dla chętnych dalsze szkolenie w ramach modułu podoficerskiego (trwające 21 dni) zakończone egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy. Za każdy dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzymuje wynagrodzenie.

Przystąpienie do szkolenia teoretycznego warunkuje złożenie wniosku  o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu „LEGIA AKADEMICKA” (wnioski będą składane po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata do szkolenia).

 

Zgłoszenia chęci przystąpienia do programu proszę przesyłać najpóźniej do 15 grudnia 2021 roku na adres email aziolkowski@ahns.pl.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content