wsh logo

„Szlachetna Paczka” w AHNS

14 Ogólnopolski Festiwal Filmowy Kameralne Lato

My też możemy pomóc.

Jak co roku AHNS włącza się do akcji. Nadal jest wiele potrzebujących rodzin, którym wspólnie możemy podarować to czego potrzebują. Dlatego zachęcamy wszystkich Studentów do wzięcia udziału w zbiórce.

Razem nieśmy pomoc innym!

Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z rodzinami w potrzebie, przychodzą do ich domów, docierają do prawdziwej biedy.

Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Docieramy do prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która domaga się pomocy. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami – seniorzy w trudnej sytuacji czy osoby z niepełnosprawnościami. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Poznaj Naszą Rodzinę:

KLIK

Przez kolejne dwa weekendy nasi wolontariusze będą zbierali pieniądze. Wypatrujcie ich na zajęciach.

Koordynatorami są: prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski oraz dr Wioletta Budny

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content