wsh logo

Spotkanie z psychodietetykiem- mgr Katarzyna Strzelczyk

spotkanie z psychodietetykiem

25 listopada 2021 roku odbyło się niezwykle inspirujące spotkanie z psychodietetykiem – mgr Katarzyną Strzelczyk.

 

Wydarzenie zostało zrealizowane w formie online na platformie Microsoft Teams. Pan Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski oraz opiekun Koła mgr Milena Durasiewicz powitali gościa oraz studentów.

Poruszono temat roli psychodietyka w procesie akceptacji siebie podczas dokonywania zmian żywieniowych. Czym są zmiany żywieniowe, co jest pomocne w tym procesie, a co jest czynnikiem utrudniającym wprowadzanie tych zmian. Podkreślono także rolę czynników psychologicznych, odgrywających niezwykle istotną rolę. Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych była akceptacja siebie.

W czasie spotkania studenci chętni brali udział w ćwiczeniach aktywizujących. Była także przestrzeń na pytania od studentów do gościa jak również owocna dyskusja grupowa podsumowująca omawiane tematy.

Serdecznie zapraszam wszystkich studentów AHNS do dołączenia do Koła Naukowego.

Opiekun Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

Mgr Milena Durasiewicz

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content