wsh logo

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych AHNS

14 Ogólnopolski Festiwal Filmowy Kameralne Lato

3 i  4 grudnia 2021 roku odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem Każdy inny – Wszyscy równi. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Młodych Pedagogów oraz Samorząd Studentów AHNS w Radomiu.

To dwudniowe spotkanie wokół osób niepełnosprawnych i z samymi osobami z niepełnosprawnościami miało na celu integrowanie środowiska akademickiego wokół problemów niepełnosprawności zarówno w wymiarze naukowym jak i społecznym. Był to wspaniały czas wymiany doświadczeń związanych z problemem niepełnosprawności w perspektywie badań naukowych, codziennych spraw, problemów i radości osób niepełnosprawnych, z którymi spotykają się każdego dnia.

W piątek 3 grudnia spotkanie zorganizowane w formie online z zaproszonymi gośćmi prowadziła dr Wioletta Budny. W spotkaniu wzięli udział  pani Marlena Sankowska, pani Ewelina Mleczkowska, pani Aneta Wojdat, pan Janusz Poprawa, państwo Katarzyna i Piotr Kaczkowscy. W spotkaniu wzięli udział również rodzice osób niepełnosprawnych, pracownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu i kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie.

Uczestnicy w wielu aspektach przedstawili problematykę osób z niepełnosprawnościami, od psychologicznych form pomocy przez radości i troski spraw codziennych po podróże dalekie i bliskie, będące elementem życia każdego z nas bez względu na to, czy jesteśmy osobami w pełni sprawnymi, czy towarzyszy nam określony rodzaj niepełnosprawności.

Podczas wystąpień zwracano uwagę na rolę oraz znaczenie wczesnej rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnościami akcentując w tym procesie rolę współpracy rodziny, specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej oraz wsparcie władz samorządowych. Uczestnicy spotkania wielokrotnie zwracali uwagę na doniosłą rolę rodziny w procesie wspierania dziecka z niepełnosprawnością, które często wymaga pomocy najbliższych aż do okresu dorosłości. Elementem, na który warto zwrócić uwagę jest wsparcie emocjonalne nadające sens życiu i tworzące sprzyjający bezpieczny klimat do rozwoju społecznego osób z niepełnosprawnościami. Wyraźnie ten wątek akcentowała Ewelina Mleczkowska, psycholog pracująca w CPR w Radomiu odnosząc go do sytuacji skrajnych powodujących próby samobójcze, będące utratą woli życia w obliczu niepełnosprawności. Rodzice osób z niepełnosprawnościami, obecni na spotkaniu, dzielili się ze słuchaczami doświadczeniami codziennego życia. Wskazywali na rolę akceptacji, miłości, nadziei i poświęcenia w procesie opieki i wychowania, postrzeganego przez pryzmat codziennych spraw. Odnoszono się do spraw bardzo prozaicznych, jak przygotowanie posiłku, zrobienie zakupów, ale też poruszono kwestie wypoczynku, edukacji, uczestnictwa w praktykach religijnych oraz wiele innych.

Podczas spotkania podkreślono znaczenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. WTZ jest miejscem, które przez osoby z niepełnosprawnościami traktowane jest jak „drugi dom”. Natomiast dla rodzin opiekujących się osobami  niepełnosprawnymi, jest to najważniejszy „sojusznik w codziennej wędrówce przez życie”. Jedni drugim jesteśmy bardzo potrzebni i dzięki sobie nawzajem wzrastamy, jako ludzie w swoim człowieczeństwie.

W sobotę 4 grudnia obchody MDON odbyły się w AHNS w Auli Auditorium Primum przy ul. Traugutta 61a. Drugi dzień obchodów składał się z dwóch części. Pierwszą część poprowadziła dr Wioletta Budny, podczas której uczestnicy mogli posłuchać poezji młodych poetów z grona osób z niepełnosprawnościami wyrecytowane przez Studentki Koła Młodych Pedagogów. W dalszej części wystąpił rodzic dziecka niepełnosprawnego, który przedstawił realia życia codziennego osób niepełnosprawnych.

Następnie kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie przedstawiła film oraz prezentację dotycząca działalności osób niepełnosprawnych i kształtowaniu aktywności artystycznej. Ważnym elementem obchodów był warsztat metodologiczny  poświęcony badaniom pedagogicznym w obszarze niepełnosprawności. Warsztat poprowadził prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, wspólnie z dr Pawłem Borowieckim, gościem wieczoru, pracownikiem naukowym oraz pedagogiem specjalnym. Podczas warsztatu analizowano możliwości badań naukowych nad problematyką niepełnosprawności, ograniczając przedmiot badań do niepełnosprawności ruchowej. Na bazie badań jakościowych, biograficznych, połączonych z badaniami ilościowymi starano się przeanalizować problem samotności osób z niepełnosprawnością ruchową. Okazją ku temu była publikacja doktora Pawła Borowieckiego pt. Samotność osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową – konteksty indywidualne i społeczne. Promocja wspomnianej publikacji stała się okazją do zorganizowania wieczoru autorskiego, kończącego obchody tegorocznego MDON w naszej Uczelni.

Obchodom towarzyszyła wystawa prac artystycznych wykonanych przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie, zorganizowana w holu głównym campusu przy ul. Traugutta. Kuratorem wystawy była dr Wioletta Budny, która zorganizowała również kiermasz prac podopiecznych WTZ w Przewozie. Dzieła osób niepełnosprawnych cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród społeczności akademickiej. Cały dochód z zakupionych prac artystycznych  zostanie przekazana podopiecznym na ich rehabilitacje i kontakt z kulturą.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

 

 


 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content