wsh logo

Korupcja w administracji publicznej- Sympozjum Naukowe

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

11 grudnia 2021r. w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Wydarzenie pod hasłem „Korupcja w administracji publicznej” Uczelnia zorganizowała wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, Uniwersytetem Warszawskiem, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji oraz Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.

Sympozjum oficjalnie rozpoczęła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz. Następnie wykład wprowadzający wygłosił Pan Paweł Cybulski – były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Pan Minister zwrócił uwagę na temat korupcji jako przestępstwo bazowe w procedurze prania brudnych pieniędzy. Szeroko omówione zostało również pojęcie korupcji i jej wpływ na gospodarkę. Pan Minister przedstawił przykłady rozwiązań w zakresie występowania korupcji.

Następnie głos zabrał dr hab. Kamil Sikora – prof. UMCS, pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pan Profesor omówił szczegółowo kwestię regulacji antykorupcyjnych w prawie samorządowym.

Temat ochrony Sygnalistów (whisteblowing) wygłosił Pan Eryk Brodnicki – Prezes Zarządu Centrum Audytu Bezpieczeństwa, audytor wewnętrzny. Pan Brodnicki wskazał skuteczny sposób przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej w odniesieniu do ochrony Sygnalistów.

Uczestnicy Sympozjum zapoznali się również z korupcją personalną w sieci nepotyzmu, o której mówiła dr Monika Samcik adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, podisp. Michał Szadkowski – Ekspert Wydziału do Walki z Korupcją we współpracy z mł. Asp. Dariuszem Dziewitem – Specjalistą Wydziału do walki z Korupcją szczegółowo omówili natomiast skalę korupcji w Polsce, jak również możliwości Policji w zakresie jej zwalczania. Doktor Zenon Romanek – mł. Insp. Policji, certyfikowany Audytor Wewnętrzny, adiunkt na Wydziale Studiów Strategicznych i Technicznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych wskazał słuchaczom przeciwdziałania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Policji.

Sympozjum poruszało również temat śledzenia kryptowalut jako metodę do walki z korupcją, którą przedstawił w swoim wykładzie doktor nauk prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawie – Kamil Czaplicki.

Jedna z prelekcji dotyczyła również omówienia roli służb w przeciwdziałaniu korupcji. Pan płk. dr Piotr Potejko Uniwersytetu Warszawskiego – ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji w biznesie, ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych. W swoim wykładzie wskazywał na istotne funkcje wszystkich służb, które działają w ramach przeciwdziałaniu korupcji.

Głos zabrał również Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, który poruszył temat etyki wartości, jako inspiracji w kształtowaniu (nie) przyzwoitych zachowań społecznych. Ostatnie wystąpienie podsumowujące forum wygłosił Tomasz Madej – dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Mówca zwrócił uwagę na to, jak etyka wpływa na sfery edukacyjne.

Sympozjum oficjalnie podsumowała i zamknęła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz, w którym podkreśliła: „Korupcja nie jest jedynie zjawiskiem, jakie możemy zaobserwować w sektorze publicznym. Również w sektorze prywatnym możemy spotkać się z zachowaniami, które określić należy łapownictwem gospodarczym czy też biznesowym. Co więcej, korupcja gospodarcza może być tak samo niebezpieczna jak ta publiczna, a sankcje na równi wysokie. Aby jednak można było mówić o korupcji biznesowej, czynności zabronionej muszą podjąć się określone w przepisie art. 296a kk podmioty – kierownictwo firmy bądź jej pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło. Co więcej, działanie to musi być umyślne i charakteryzować się wysoką szkodliwością społeczną – przy czym nie musi doprowadzić do powstania szkody w majątku jednostki gospodarczej. Istotny jest również fakt, że odpowiedzialności nie poniesie sprawca, który po wręczeniu łapówki lub złożeniu obietnicy jej wydania o przestępstwie powiadomi organy ścigania. Jednakże sprawca, który łapówki zażąda lub przyjmie obietnicę jej zapłacenia, w każdej sytuacji będzie podlegał karze”.

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content