wsh logo

Zajęcia wyrównawcze – nt. „Symulacyjna firma handlowa”

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji AHNS organizuje cykl warsztatów wyrównawczych, nt. Symulacyjna firma handlowa.

 

Warsztaty kierowane są głownie dla kierunków Finanse i Rachunkowość i Zarządzanie, ale również dla każdego zainteresowanego wskazaną tematyką.

Pełny cykl warsztatów to 10 zaplanowanych modułów. Uczestnicy szkolenia w ramach pojedynczego modułu mają możliwość zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 1 moduł = 20h praktyk.

HARMONOGRAM

Osoba, która będzie czynnie uczestniczyła w każdym zaplanowanym module i uzyska 100% frekwencji łącznie z 10 spotkań otrzyma Certyfikat.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Główny temat przewodni: Komputerowe wspomaganie gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem oprogramowania Subiekt GT.

Symulacyjna firma handlowa to nowa inicjatywa Wydziału Prawa i Administracji, która ma za zadanie kształcić studentów w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości gospodarczej.  Jej istotą jest symulacja, czyli wzorowanie się na  pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje finansowo – gospodarcze są identyczne z działaniami firmy funkcjonującej na rynku. Jej celem jest zapoznanie studentów z zasadami obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży. Warsztaty będą dotyczyć zdarzeń gospodarczych najczęściej występujących w jednostkach gospodarczych. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną działania podjęte za pomocą programu Subiekt Gt, w efekcie których będą sporządzone  m.in. dokumenty magazynowe (przyjęcie zewnętrzne, wydanie na zewnątrz, przychód wewnętrzny, zwrot wewnętrzny), faktury sprzedaży oraz faktury korygujące. Ponadto będą sporządzone dokumenty obrotu bezgotówkowego i gotówkowego: asygnaty KP, asygnaty KW, Raport Kasowy, polecenie przelewu środków pieniężnych.

Zapraszamy!

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content