wsh logo

„Praca na podstawie umów cywilnoprawnych w świetle ubezpieczeń społecznych ” – wykład otwarty

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, zaprasza na kolejny z cyklu wykład otwarty we współpracy z ZUS pt. „Praca na podstawie umów cywilnoprawnych w świetle ubezpieczeń społecznych”, który poprowadzą eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2022 roku o godzinie 15.00 w Pracowni Zarządzania i Organizacji Przedsiębiorstw w Sali B13/14 Akademickiego Studium Kształcenia Praktycznego, ul. Staroopoatowska 1A.

Spotkanie przybliży tematykę ubezpieczeń społecznych oraz ułatwi dopełnianie formalności związanych
z obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i opłacaniem składek.

Na wykładzie zostaną omówione zagadnienia związane m.in. z:

  • zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez zleceniobiorców,
  • zbiegami tytułów do ubezpieczeń społecznych, gdzie jednym z tytułów jest wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia,
  • zasadami zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych osób, które wykonują umowy cywilnoprawne,
  • podstawą wymiaru i finansowaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców.

Udział w wykładzie pozwoli nabyć umiejętności z prawidłowo:

  • zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorców,
  • opłacanych i rozliczanych składek.

Wykład poprowadzi:

Pęksyk Anita –  magister ekonomii. Pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu od 22 lat. Od początku zatrudnienia świadczy pracę w pionie dochodów kierując jednocześnie kilkudziesięcioosobowym zespołem. Posiada rozległą wiedzę i ogromne doświadczenie w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Morawska Beata – magister administracji. Pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu od 31 lat. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Obecnie odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Zapraszamy!

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content