wsh logo

ALEKSANDRA PIOTROWSKA

LESZEK MELLIBRUDA

Aleksandra Piotrowska – doktor psychologii. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli współpracuje jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka.

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła specjalizację psychologii szkolnej (rozwojowa i wychowawcza) oraz psychologii pracy. W pracy naukowej prowadzi badania m.in. dotyczące determinantów funkcjonowania pamięci człowieka, indywidualnych i rodzinnych wyznaczników dojrzałości szkolnej dziecka i jego funkcjonowania w szkole, wpływu temperamentu człowieka na jego funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się propagowaniem wiedzy psychologicznej, współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

W Akademi Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu prowadzi zajęcia z Psychologii wychowania.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content