wsh logo

Warsztaty w ramach Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych

14 Ogólnopolski Festiwal Filmowy Kameralne Lato

Zimowy semestr dobiega końca, a zatem czas na naszą relacje z  warsztatów w ramach Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych.

Pierwsze dwa warsztaty poprowadził Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski,  Dziekan Akademii Handlowej Nauk Stosowanych  w Radomiu. Pierwszy warsztat poświęcony był Rozwojowi Duchowemu,  w którym Dziekan nawiązał do definicji szczęścia i jego czterech filarów takich jak wolność, miłość, przyjaźń, radość. Sztuką jest kreować realny obraz samego siebie i nazywać uczucia, które nam towarzyszą, natomiast rozwój naszej sfery  duchowej przesądza o jakości życia jakie wiedziemy. Alkoholik nie wyobraża sobie życia bez swojego uzależnienia, dlatego w terapii bardzo ważne jest wprowadzenie w jego życie wartości, szczęścia, euforii. Rozwój duchowy osoby uzależnionej musi być oparty na uczuciu adrenaliny, szczęścia.

Drugi warsztat poświęcony był 12 krokom do wyzwolenia.  12 kroków to zbiór zaleceń dla osoby uzależnionej członka grupy,  które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc uczestnikowi wspólnoty czy grupy terapeutycznej wyzwolić się z uzależnienia. Program ten został wypracowany przez Anonimowych Alkoholików, a następnie zaadaptowany przez inne wspólnoty. Praca w grupie uzależnionych z 12 krokami pozwala zrozumieć uzależnienie i wprowadzić w ich życie wartości i powolne wychodzenie z nałogu.

Kolejne inspirujące spotkanie poświęcone było Wysokiej wrażliwości a poprowadziła je dr Małgorzata Artymiak. Wysoka wrażliwość SPS to cecha, która wiąże się z ryzykiem psychopatologii i występowaniem problemów związanych ze stresem, kiedy osoba wzrasta, wychowuje się i przebywa w niewłaściwych, negatywnych warunkach. SPS jest dziedziczoną cechą temperamentu. Cecha ta wiąże się ze szczególnymi korzyściami (min. Pozytywny nastrój, większa świadomość, reakcje na interwencje) gdy osoba wzrasta w pozytywnych warunkach/ środowisku. Dziecko wysoko wrażliwe wymaga pracy nad adekwatna samoocena dziecka, redukowania wstydu przezywanego przez dziecko, uczenia jak rozmawiać o własnej wrażliwości.  Rodzice mają trudność w akceptowaniu własnej wrażliwości co utrudnia relacje rodzinne.

Pani Psycholog mgr  Ewelina Mleczkowska poprowadziła warsztat nt Lęk a Strach . Dowiedzieliśmy się że podświadomie unikamy sytuacji, które mogą wywołać lęk, wycofujemy się z sytuacji w chwili gdy zaczynamy odczuwać lęk oraz próbujemy wszystko kontrolować lub robić perfekcyjnie, żeby zapobiec niebezpieczeństwu. . Lęk możemy porównać do zbyt czułego alarmu samochodowego. Mechanizm, który pierwotnie miał nas ochronić przed zagrożeniem uruchamia się nieadekwatnie do sytuacji, tak jak alarm samochodu w przypadku głośniejszego dźwięku np. uderzenie pioruna. Leki związane są też ściśle  z fazami naszego rozwoju. We wszystkich sytuacjach i kryzysowych i lękowych niewątpliwie ważna jest komunikacja o której mówiła nam Pani  mgr Joanna Babicka.

Dlaczego jest tak ważne porozumiewanie się ? Po pierwsze komunikując się zdobywamy i przekazujemy wiedzę na określony temat, wyrażamy swoje opinie i emocje oraz nawiązujemy kontakt z otoczeniem. Prawidłowa komunikacja wzmacnia związki między ludźmi, sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Pan mgr Paweł Czerwiński opowiadał czym jest Analiza transakcyjna w pedagogice.  Analiza transakcyjna (AT) jest kierunkiem współczesnej psychologii i psychoterapii, proponuje metodę analizy i interpretowania zachowania ludzi podczas kontaktów interpersonalnych.

Aparat pojęciowy AT służy głównie do diagnozy źródeł nieprawidłowości w relacjach międzyludzkich oraz znalezienia sposobu oddziaływania, który zniweluje pojawiające się problemy. Punkt wyjścia stanowi teza, że człowiek, jako istota społeczna dąży do zaspokojenia potrzeby kontaktu z innymi osobami ze swojego otoczenia, kontakt ten jest niezbędny dla samego istnienia człowieka i jego prawidłowego funkcjonowania.

Bardzo ważne są relacje dziecka z rodzicem, bo to one przekładają się na nasze dorosłe życie. O tym jak ważne są relacje w wychowaniu do estetyki i obowiązkowości opowiadała Pani dr Maria Łukawska. Jak to zrobić? Oto kilka przydatnych wskazówek:

  • Nie odkładaj pracy na jutro, Pracuj na bieżąco, zaplanuj dzień, Wspólnie realizujcie postanowienia i rozmawiajcie o potrzebach , wykonuj coś dla innych, zamieniaj obowiązek na zabawę, ustalaj zasady, daj dziecku wybór.

Wszystkie poruszane tematy skupiają się na naszej psychice, relacjach, samoocenie i wartościach, a świat bez wartości jest bezbarwny.

Zapraszamy na kolejne warsztaty w Ramach Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content