wsh logo

Teorie alternatywnego kształcenia- spotkanie z prof. Bogusławem Śliwerskim

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

 9 marca 2022 roku odbył się wykład otwarty profesora Bogusława Śliwerskiego pod tytułem: TEORIE ALTERNATYWNEGO KSZTAŁCENIA.

 

Prof. Bogusław Śliwerski to wielka sława Pedagogiki w Polsce, pedagog, profesor nauk społecznych na Uniwersytecie Łódzkim i  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w  Warszawie, doktor honoris causa: UMCS, KUL, UKW, UKSW, b. przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011–2019), członek Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

W słowach powitania, dr Wioletta Budny przedstawiła sylwetkę Pana Profesora oraz zwróciła uwagę na fakt, iż teorie alternatywnego kształcenia cały czas są potrzebne a nawet konieczne dla wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia.

W swoim wystąpieniu Pan Profesor nakreślił zadania nauczycieli, rodziców i uczniów w społeczeństwie demokratycznym. Został nakreślony rys historyczny zmian w obszarze edukacji po transformacji z 1989 r. oraz strategie reformowania edukacji. Omówił uwarunkowania dotyczące szkół alternatywnych ich funkcji oraz funkcjonowania uczniów. Wybrzmiały również cechy alternatywnej edukacji. W czasie wystąpienia naszkicował model edukacji autorskiej. W swoim wystąpieniu wiele uwagi poświęcił zmianie sposobu oceniania w szkołach.

Pan profesor podkreślił, że uczenie się jest procesem aktywnym i umiejscowionym w założeniu konstruktywistycznym wg Jeana Piageta.Na zakończenie, Gość odpowiedział na szereg pytań zadanych przez studentów.

Była to niebywała okazja, aby wysłuchać i porozmawiać z tak wybitną postacią polskiej pedagogiki.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content