wsh logo

Bezpieczeństwo Dzieci w Sieci – Debata Ekspercka

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych, we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, w dniu 25 marca 2022 roku, zorganizowała Debatę Ekspercką pod tytułem: Bezpieczeństwo Dzieci w Sieci. Wydarzenie to jest elementem realizowanego projektu na temat, Budowanie bezpiecznych przestrzeni.

Wydaje się, bowiem, iż bezpieczeństwo człowieka a przede wszystkim, bezpieczeństwo dzieci należy do kluczowych obszarów troski władz publicznych, samorządów oraz służb mundurowych. Podczas debaty podnoszono problematykę bezpieczeństwa w „Wielkiej Sieci”. Wiele obszarów życia człowieka przeniosło się do przestrzeni wirtualnej, czego doświadczyliśmy, jako społeczeństwo, zwłaszcza w czasie Pandemii Covid 19. Wiele pozytywnych zmian zaszło w przestrzeni Internetu, ale jednocześnie stał się on miejscem działalności dla wielu przestępców, tak indywidualnych, jak i grupowych.

Prelegentami podczas debaty byli uznani specjaliści w zakresie cyberprzestępczości oraz bezpieczeństwa dzieci i ich ochrony przed przemocą i demoralizacją. Debatę otworzył i przywitał Gości Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski. Wystąpienie wprowadzające Mec. Rafała Tabaki, nakreśliło podstawy prawne i naszkicowało merytoryczne przesłanki, zobowiązujące władze publiczne i „zwykłych obywateli” do niesienia pomocy, osobom zagrożonym „w Sieci”. Prelegent zwrócił uwagę zwłaszcza na zagrożenia, jakie dotyczą dzieci i młodzieży, podkreślając znaczenie środowisk rodzinnych w tym zakresie. W wystąpieniu wybrzmiało wyraźnie, iż „świat Sieci”, jest światem tajemnic, zamykania się w grupach, anonimowości i swego rodzaju izolacji. Wspomniane stany nie tylko sprzyjają demoralizacji, ale również cichemu szerzeniu się przestępczości, niej, czy bardziej zorganizowanej.

W dalszej części debaty, głos zabrał kom. Sylwester Kucharczyk. Wystąpienie zatytułowane, Zagrożenia nieletnich w Sieci, oscylowało wokół trzech zasadniczych obszarów: uwodzenia dzieci – pedofili, cyberprostytucji oraz sextingu. Prelegent nie tylko przybliżył od strony teoretycznej wymienione zjawiska, ale przede wszystkim wskazał na ich aspekt praktyczny. Wieloletnia praktyka operacyjna w tym zakresie pozwoliła na zobrazowanie zagadnienia w sposób konkretny, pragmatyczny, odwołujący się do rozwiązań i przykładów przestępstw ujawnianych w regionie radomskim. Tego rodzaju prezentacja była szczególnie cennym elementem dyskusji, która pojawiła się w końcowej części debaty, mocno przemawiając do wyobraźni i umysłów zgromadzonych w auli uczestników.

Kolejne wystąpienie, kom. w stanie spoczynku, Krzysztofa Borkowskiego, było związane z Przestępczością wobec dzieci w Sieci. Prelegent skoncentrował się na rozwinięciu zagadnienia o nazwie roboczej, Social terror. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż dzieci są najbardziej narażone na tego rodzaju przestępczość z uwagi na dwa fakty. Z jednej strony dzieciństwo, jest okresem, który sprzyja rozwijaniu ciekawości poznawczej i wchodzeniu w obszary, które niejako są „zakazanymi rewirami”. Z drugiej strony, często dzieci pozostają w środowisku Internetu same, dorośli, bowiem nie mają nad tym obszarem stałej kontroli. Dorośli często nie wiedzą, czego i jak szukać w Sieci, jak blokować dostęp do stron zagrażających bezpieczeństwu dzieci i nie są świadomi tych zagrożeń. Same natomiast dzieci nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czego i dlaczego właśnie takich a nie innych treści, czy znajomości poszukują w Internecie. W końcowej części wystąpienia wskazano, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia w Sieci.

Debatę zamykało wstąpienie podkom. Adama Tkaczuka, pod tytułem, Przestępczość narkotykowa w Sieci. W wystąpieniu przybliżono zagadnienia prawne związane z naruszeniem przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku, ze szczególnym uwzględnieniem, takich przestępstw jak: udzielanie, sprzedaż i posiadanie. (Art. 58, 59, 62) W wystąpieniu zasygnalizowano również, odnosząc się do przykładów z praktyki policyjnej, problematykę uprawy maku i konopi indyjskich. (Art. 63). Prezentacja obejmowała również zagadnienia dotyczące handlu dopalaczami, narkotykami twardymi, akcesoriami do handlu narkotykami. Warto również podkreślić, iż wystąpienie było związane ze zjawiskiem dystrybucji wspomnianych substancji, sposobami płatności, zamawiania i „wyłapywania” sygnałów, mogących świadczyć, iż dana osoba sięga po narkotyki. To szczególnie cenny element w profilaktyce społecznej i pracy wychowawczej z dziećmi oraz młodzieżą.

Po wystąpieniach Ekspertów, było miejsce na dyskusję i pytania od uczestników debaty. Uczestnicy wyrazili nadzieję na kontynuowanie podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Kontakt: agolebiowski@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content