wsh logo

BEZPIECZEŃSTWO EUROPY I POLSKI W KONTEKŚCIE WOJNY NA UKRAINIE

gen. Kałziński

W dniu 26 marca 2022 roku odbył się wykład otwarty, prowadzony przez Pana Gen. dyw. pil. Sławomira Kałuzińskiego, pod tytułem, BEZPIECZEŃSTWO EUROPY I POLSKI W KONTEKŚCIE WOJNY NA UKRAINIE.


W wykładzie uczestniczyło kilkuset Studentów AHNS, reprezentujących różne kierunki studiów, wielu Wykładowców, Pracowników i Gości Uczelni. W słowach powitania Pani Prof. AHNS dr Elżbieta Kielska, Rektor Uczelni, przedstawił sylwetkę Pana Generała oraz zwróciła uwagę na fakt, iż problem bezpieczeństwa Europy i Polski nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wojny w Ukrainie.  W obliczu agresji, tuż za granicą naszego kraju, czuje się niepokój i lęk w szerokich kręgach społecznych i temat wojny poruszany jest w domach przeciętnych obywateli.

W swoim wystąpieniu Pan Generał wskazał na szerszy kontekst konfliktów zbrojnych, które prowadzone są aktualnie w skali całego świata. W dużym skrócie omówił uwarunkowania polityczne, historyczne, ekonomiczne i religijne prowadzonych działań wojennych. W czasie wystąpienia naszkicował również obraz militarny, geograficzny i geopolityczny wojny toczonej w Ukrainie. Wielowarstwowość procesów politycznych i społecznych, jakie zachodziły i ciągle zachodzą za naszą wschodnią granicą, czyni wojnę niezrozumiałą a z drugiej strony, niejako spodziewaną. Po poprzedniej wojnie, która zakończyła się aneksją Krymu i utworzeniem samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy, naród ukraiński konsekwentnie, choć spokojnie przygotowywał się do agresji wojsk rosyjskich. Odwaga heroiczna obrońców Ukrainy, profesjonalizm prowadzonych działań obronnych, postawa narodu ukraińskiego, jedność i patriotyzm wszystkich środowisk społeczeństwa Ukrainy, zasługuje na największe uznanie i szacunek. Patrząc na bohaterstwo narodu ukraińskiego, trudno odmówić pomocy uchodźcom, którzy w tak wielkiej liczbie przybyli do Polski. Okres pobytu uchodźców w Polsce, jest trudny do przewodzenia, podobnie, jak trudno przewidzieć zakończenie prowadzonej wojny, jej skutki i efekty końcowe, choćby w perspektywie granic Ukrainy – stwierdził Gość. Rozpatrując różne scenariusze zakończenia działań wojennych, ryzują się kolejne problemy, takie jak respektowanie układu pokojowego, pomoc humanitarną, wytyczenie granic, problem mniejszości narodowych, który mocno wybrzmiał w ostatnich wyporach prezydenckich w Ukrainie oraz wiele innych.

Spotkanie zakończyło się serią pytań do Pana Generała Sławomira Kałuzińskiego, jakie sformułowali obecni na sali słuchacze. Wśród pytań pojawiały się te, które dotyczyły bezpieczeństwa Polski, zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, granice pomocy uchodźcą, włączenia wojsk NATO w operację militarną na terenie Ukrainy. Generalnie wśród słuchaczy odczuwało się potrzebę uspokojenia emocji, opanowania lęku, który często jest wynikiem niewiedzy, braku zrozumienia tego, co dzieje się w sytuacji wojny, którą wszyscy znają tylko z opowieści literatury i filmu. Obecne pokolenie studentów i wykładowców nie doświadczyło skutków wojny i wojny nie pamięta. W tym kontekście konflikty zbrojne aktualnie prowadzone na świecie, z dala od Polski są mało dostępne umysłowi i emocjom ludzi. Zgoła odmienne reakcje budzi wojna w Ukrainie, jest blisko, gościmy uchodźców, wspieramy militarnie i politycznie Ukrainę. Na ten wymiar nakładają się również sankcje gospodarcze, co zmienia również ekonomię naszego społeczeństwa, rośnie inflacja, wzrastają ceny, brakuje pewnych produktów. To powoduje, że przeciętny Polak odczuwa brak bezpieczeństwa w wielu przestrzeniach swojego życia. Wydaje się, iż tego rodzaju spotkania, jakie przeżyliśmy w murach AHNS w towarzystwie Pana Generała Sławomira Kałuzińskiego, mogą budować poczucie bezpieczeństwa osobistego i spokoju.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębowski

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content