wsh logo

NOWOŚĆ Wydawnictwa Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

14 Ogólnopolski Festiwal Filmowy Kameralne Lato

Premiera dwutomowej monografii „WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W PERSPEKTYWIE NAUK SPOŁECZNYCH – PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I ZARZĄDZANIA” oraz „WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W PERSPEKTYWIE PRAWNEJ, BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH”.

 

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W PERSPEKTYWIE NAUK SPOŁECZNYCH – PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I ZARZĄDZANIA

Cena 69 zł

Tom I

„Publikacja, którą oddajemy w ręce Czytelnika, ma na celu wszechstronne przeanalizowanie zagadnień dotyczących funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości. Jest ona wynikiem naukowej refleksji podejmowanej z punktu widzenia ekonomii, psychologii, pedagogiki, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i informatyki. Tak wieloaspektowe podejście do tematyki wirtualnej rzeczywistości stanowi o unikatowości niniejszego opracowania. Obecna sytuacja, determinowana wybuchem epidemii choroby COVID-19, spowodowała, że podejmowane rozważania nabierają szczególnego znaczenia i aktualności. Wynika to z faktu, że procesy informatyzacji, a wręcz wirtualizacji życia zawodowego i społecznego zostały wymuszone i przyśpieszone w bezprecedensowym stopniu. U podstaw tego zjawiska leży konieczność podtrzymania funkcjonowania gospodarki, edukacji oraz ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji państwowych. Wymuszona epidemią dynamika zmian w funkcjonowaniu wirtualnej rzeczywistości sprawia, że podejmowane zagadnienia cieszą się coraz większym zainteresowaniem naukowców, menedżerów oraz osób zajmujących się wdrażaniem nowych technologii. Towarzyszy temu stan permanentnej niepewności i destabilizacji emocjonalnej, dlatego też współczesny człowiek już od najmłodszych lat potrzebuje wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Podejmując współpracę z Autorami tekstów niniejszej monografii kierowaliśmy się nie tylko chęcią przekazania wiedzy wybitnych ekspertów, ale przede wszystkim potrzebą interdyscyplinarnego ujęcia tematu funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości. Taka wielość perspektyw umożliwia wszechstronne zrozumienie omawianej problematyki […]”

Emilia Żuchowska-Kotlarz i Adam Tokarski

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W PERSPEKTYWIE PRAWNEJ, BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Cena 69 zł

Tom II

„W ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu środowisk naukowych za granicą i w Polsce stają się, obok przestrzeni internetowej, także cyberprzestrzeń i świat wirtualny. W dosłownym rozumieniu rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality) to obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznych czy też multimedialnie wykreowanej, komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Jednakże w potocznym znaczeniu wirtualną rzeczywistość odnosimy do cyberprzestrzeni, w której „umieszczamy” swój rzeczywisty świat za pomocą różnych instrumentów teleinformatycznych. To tutaj gromadzimy, udostępniamy oraz wymieniamy informacje po to, by komunikować się za pośrednictwem komputerów i innych urządzeń, najczęściej przy pomocy Internetu […] Do świata wirtualnego przeniesionych zostało wiele obszarów działalności człowieka i państwa – w układzie narodowym i międzynarodowym. Cyberprzestrzeń odgrywa poważną rolę w cyfryzacji świata, a ludzkość stała się społeczeństwem informacyjnym, uzależnionym od informatycznych środków przetwarzania danych. Następuje transformacja cyfrowa, której celem jest między innymi informatyzacja państwa i jego gospodarki… Wydarzenia w społeczeństwie wpływają na światopogląd, wartości, normy i zachowania dyplomatów. Cyfryzacja niemal każdego aspektu życia codziennego dała początek społeczeństwu cyfrowemu i to ono kształtuje proces cyfryzacji dyplomacji publicznej […]”

Barbara Olbrych i Adam Ziółkowski

 Taniej w pakiecie

Pakiet

Cena za pakiet 120 zł

Zapraszamy do Biblioteki Akademii Handlowej Nauk Stosowanych

ul. Mazowieckiego 7a

od poniedziałku do soboty

8.00-16.00

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content