wsh logo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Konferencja mdz n 9.04

W dniu 9 kwietnia 2022 roku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Życie w wirtualnej rzeczywistości – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne.

Konferencja została zorganizowana w partnerstwie z Kazimieras Simonavicius University, Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences, Utenos Kolegija, Lesya Ukrainka Volyn National University, Extremadura University, University of Pecs, Anadolu University, Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej oraz Stowarzyszeniem Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski.

Patronami medialnymi Konferencji byli: Radio Rekord 106.2 FM, Telewizja Dami, Portal CoZaDzien.pl oraz Tygodnik „7 Dni”.

Po uroczystym otwarciu Konferencji, któremu przewodniczyła
prof. AHNS dr Elżbieta Kielska – Rektor Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu rozpoczęła się sesja plenarna. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. AHNS dr Leszek Mellibruda, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. dr hab. Stanisław Koziej, prof. PCz dr hab. Marcin Zalasiński, prof. UKSW dr hab. Waldemar Klinkosz, Assoc. Prof. Dr. Dikran M. Zenginkuzucu oraz płk dr Piotr Potejko. Poruszono między innymi szczególnie aktualne kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, cyberterroryzmem, a także tematy związane z wpływem wirtualnej rzeczywistości na życie człowieka w czasie pandemii.

W drugiej części Konferencji odbyły się wystąpienia w ośmiu panelach eksperckich i jednym panelu studenckim.

Podczas prelekcji omówione zostały aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne oraz prawne funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości. Z satysfakcją należy więc stwierdzić, że cele naukowe konferencji zostały osiągnięte.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele niemalże 40 jednostek naukowych z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Turcji, Grecji, Rumunii oraz Indii.

Konferencja Życie w wirtualnej rzeczywistości – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne była jednym z największych w ostatnich latach wydarzeń naukowych w naszym regionie.

Uzupełnienie wymiaru naukowego Konferencji stanowi dwutomowa monografia: Wirtualna rzeczywistość w perspektywie nauk społecznych – pedagogiki, psychologii i zarządzania (Tom I) oraz Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych (Tom II), wydana przez Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content