wsh logo

Stypendia stażowe dla studentów

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Studencie, myślisz o podjęciu pracy w rozwijającej się i dobrze prosperującej firmie? Mamy dla Ciebie ofertę, której nie możesz odrzucić!

Urząd Miejski w Radomiu zaprasza studentów co najmniej drugiego roku studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich do wzięcia udziału w ogłoszonym konkursie.

Stypendium to może być przyznane studentowi, który spełnia następujące wymagania:
1) posiada miejsce zamieszkania na terenie miasta Radomia
2) posiada status studenta uczelni
3) w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskał średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 3,75
4) złożył prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami

Stypendium przyznawane jest na pokrycie kosztów stażu w kraju i za granicą i może obejmować okres od trzech do sześciu miesięcy.Maksymalna miesięczna kwota stypendium nie może przekroczyć kwoty 1800 złotych brutto.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

UMOWA STYPENDIALNA

REGULAMIN STAŻU

Nie zwlekaj! Złóż niezbędne formularze już dziś!

 

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content