wsh logo

Podstawy prawno – finansowe skutecznego zarządzania organizacjami- warsztat

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 23.04.2022 roku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu miały miejsce warsztaty pt. „Podstawy prawno – finansowe skutecznego zarządzania organizacjami”, które poprowadził mgr Włodzimierz Mazur. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Prawa i Administracji ze współpracą Koła Naukowego Młodych Menedżerów.   

Warsztaty rozpoczęły się o godzenie 8.50 i trwały do 11.20, miejscem spotkania był Kampus na ul. Traugutta 61a Aula 2. 

Aby wziąć udział w warsztatach należało zapisać się mailowo poprzez Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego AHNS. Na spotkanie zapisało się 10 uczestników, ale w sumie udział wzięło 65.   

Na warsztatach prowadzący poruszał szeroką tematykę z zakresu:

  • zarządzanie w nowoczesnych organizacjach,
  • efektywne style zarządzania,
  • metoda błyskawicznej motywacji w praktycznym zastosowaniu,
  • rynki finansowe i zasady określanie rentowności spółek,
  • osiąganie celów biznesów poprzez zdefiniowane techniki wpływania na ludzi.

Na spotkaniu można było poznać, zrozumieć i poszerzyć wiedzę w zakresie podstawowych mechanizmów zarządzania. Prowadzący przedstawił różnego rodzaju techniki sprawnego i umiejętnego zarządzania, uświadamiając uczestników, że dobry menedżer w organizacji to taki, który mądrze i świadomie steruje swoim zespołem a tego oczekuje się w każdej firmie.
Efektem sprawnie pokierowanej organizacji i jej pracownikami są świetne wyniki całego zespołu co przekłada się na konkurencyjność i dobry produkt. Efektem finalnym sprawnego zarządzania przez menedżerów będzie dynamiczny rozwój organizacji na tle otoczenia gospodarczego.    
Na warsztatach uczestnicy mogli uzyskać odpowiedzi na pytania indywidualne.
Spotkanie transmitowane było relacją na żywo na Facebooku KNMM, które oglądało 25 uczestników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content