wsh logo

Program Mentorski

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Ruszyła I edycja Programu Mentorskiego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu Mentoring Improvement Program.

5 maja 2022r. w Sali Senackiej przy ul. Mazowieckiego 7a odbyła się uroczysta inauguracja I edycji Programu Mentorskiego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Uczelni:  Pani Rektor prof. AHNS dr Elżbieta Kielska, Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Milena Matuszewska-Birkowska – opiekun Programu Mentorskiego, Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Emilia Żuchowska-Kotlarz, mgr Joanna Babicka – Koordynator PCROiC, a także grono absolwentów AHNS – Mentorów oraz studenci zakwalifikowani do Programu – Aprentice.

Spotkanie otworzyła Pani Rektor prof. AHNS dr Elżbieta Kielska witając zaproszonych Gości oraz nakreślając podejmowane przez Uczelnię działania na rzecz studentów, w tym nowy projekt, którym jest Program Mentorski.  Następnie głos zabrała dr Milena Matuszewska-Birkowska, która moderowała spotkanie, a także przybliżyła założenia Programu Mentorskiego. Kolejnym punktem wydarzenia była prezentacja multimedialna dotyczącą idei mentoringu oraz wyników badań dotyczących korzyści płynących z tego rodzaju programów, którą przedstawiła mgr Joanna Babicka. W zakończeniu części oficjalnej zaproszeni Mentorzy przybliżyli zebranym swoje sylwetki zawodowe.

Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia, zaproszeni Goście, przedstawiciele Uczelni oraz studenci, mieli dodatkową możliwość bezpośredniego zapoznania się, wymiany poglądów i doświadczeń, a także czas i przestrzeń na uzupełnienie kwestii formalnych tj. podpisywanie umów w ramach PM.  Był to czas inspirujących i motywujących rozmów, planów, a także pierwszych, wstępnych ustaleń.

Mamy nadzieję, że tak intensywny i pełen pomysłów start Programu Mentorskiego to znak, że udział w Programie przyniesie wiele owoców, zarówno dla Aprentice, jak i Menotrów biorących udział w pierwszej edycji PM.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content