wsh logo

Jak skutecznie wzmacniać ucznia edukacji wczesnoszkolnej ? – Warsztat

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Zapraszamy na kolejny z cyklu warsztat pt. Jak skutecznie wzmacniać ucznia edukacji wczesnoszkolnej? Rozwijanie zainteresowań w procesie skutecznej komunikacji.

Warsztat odbędzie się 21.05.2022r ( sobota) w godz. 15-16 sala B06 ul Staroopatowska AHNS w Radomiu.

W tym kolejnym warsztacie który poprowadzi pani dr Maria Łukawska nt. Jak skutecznie wzmacniać ucznia edukacji wczesnoszkolnej? Rozwijanie zainteresowań w procesie skutecznej edukacji. Poczucie własnej wartości u dzieci w największym stopniu kształtuje się w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym. Od tego, jakie komunikaty dziecko otrzymuje od najbliższych, nauczycieli oraz rówieśników będzie zależało to, czy będzie ono lubiło siebie, uważało siebie za człowieka wartościowego i ważnego. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest wspieranie dziecka, wzmacnianie jego poczucia własnej wartości. Bardzo ważny jest czas poświęcany dziecku, rozmowy z nim, pozwalanie na wyrażanie emocji, dostrzeganie jego zalet, chwalenie, wspieranie go tak, by znalazło swoje mocne strony. Pozytywne gesty, słowa, akceptacja dziecka takim, jakie jest to pierwszy krok do wzmocnienia jego poczucia własnej wartości.

 Spotkanie poprowadzi Pani Maria Łukawska – wykładowca akademicki.

Urodzona w 1968 roku w Skalbmierzu doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wykładowca akademicki. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2008 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Pedagogiki  i Psychologii UMCS w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: Grafika komputerowa, Etyka, Psychoprofilaktyka.

Autorka kilkunastu artykułów poświęconych profilaktyce i edukacji wczesnoszkolnej oraz monografii: pt.: Skuteczność edukacyjnych programów profilaktycznych realizowanych w klasach I-III, a także Programu Profilaktycznego dla uczniów klas trzecich: ZABAWA-NAUKA-ODPOCZYNEK, Programu Profilaktyczno-rewalidacyjnego WARTO BYĆ! dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz Programu działań alternatywnych dla młodzieży KAŻDY MA JAKIEŚ ZDOLNOŚCI.

Od 2017 roku czynny członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego w Krośnie. W 2020 roku uhonorowana brązową odznaką za zasługi w KTNiO. W  2017 roku zajęła II miejsce w plebiscycie „Nauczyciel na medal”.

Czynna pasjonatka twórczości plastycznej. Zainteresowania: edukacja wczesnoszkolna i profilaktyka w edukacji.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

ZAPRASZAMY

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content