wsh logo

Spektrum autyzmu – etiologia, diagnoza, wsparcie

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 16 maja 2022r. odbyło się wydarzenie podczas, którego zaproszony gość przedstawił studentom zagadnienia związane ze spektrum autyzmu – etiologia, diagnoza, wsparcie. Zakres obejmował wiedzę dotyczącą najnowszych badań, ale także został wzbogacony o perspektywę psychologa będącego osobą w spektrum autyzmu

Było to niezwykłe spotkanie ponieważ pierwszy raz w naszej Uczelni studenci mieli możliwość poznać tak wielowymiarowe ujęcie traktujące diagnozę jako drogowskaz umożliwiający budowanie świadomości zarówno u klienta jak i specjalisty. Nasz gość szczególną uwagę zwrócił na proces diagnostyczny dorosłych osób w ASC (Autistic Spectrum Condition).
Podjęte aspekty w tym obszarze to odpowiedź na pytania: Dlaczego ASC a nie ASD?, Jakie trudności pojawiają się w różnicowaniu diagnozy ASC u dorosłych? Dlaczego tak późno są diagnozowane kobiety?

W jednoznaczny sposób Gość spotkania rozprawiła się również z mitami na temat spektrum autyzmu, które niestety jeszcze panują i są niezwykle szkodliwe, deprecjonują potrzeby osób autystycznych, prowadzą do niezrozumienia i braku akceptacji a nawet traum. Zarówno w procesie diagnostycznym jak i podejściem na co dzień do osób autystycznych jest to niezwykle ważne ponieważ uważność na specyficzne, indywidualne zależności daje szansę na lepsze rozpoznanie – posiadając  taką wiedzę nasi studenci nie będą już ich powielać. Autyzm to nie choroba- autyzmu się nie leczy!

Spotkanie odbyło się 16 maja 2022r. na platformie Teams. Studenci bardzo aktywnie i z uważnością podchodzili do pojawiających się zagadnień. Ich ciekawość zdobywania wiedzy wybrzmiewała w zadawanych pytaniach, pojawiające się refleksje świadczą o zdobytych zasobach przydatnych do wykonywania zawodu psychologa. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli rodzice z Komitetu Rodziców Radom i okolice działającego pod patronatem Fundacji AleKlasa, którego założeniem jest wspieranie samorzeczniczej roli rodzica dziecka w spektrum autyzmu.

Opiekun Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

Mgr Milena Durasiewicz

Studentka Psychologii

Kinga Smaga

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content