wsh logo

Konferencja Naukowa. Agresja i przemoc – przyczyny, skutki i sposoby jej redukowania

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 19 maja 2022 roku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu odbyła się Konferencja metodyczno – szkoleniowa na temat: Agresja i przemoc-przyczyny, skutki i sposoby jej redukowania. Konferencja była organizowana przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu i Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.

Wydarzenie zgromadziło wielu policjantów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz studentów. Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na zasady postępowania w sytuacji wystąpienia aktów agresji i przemocy w środowisku dzieci i młodzieży. W sposób szczególny zostało potraktowane zagadnienie agresji posuniętej do granic aktów terroru i czynnej napaści zmierzającej do zabicia człowieka. Jest to temat niezmiernie ważny i aktualny w obecnym czasie, stąd znajomość procedur postępowania w takiej sytuacji, często przesądza o uratowaniu życia człowieka będącego ofiarą napaści, czy ataku.

W pierwszym wystąpieniu, Postępowanie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia atakiem uzbrojonego napastnika, przedstawionym przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, przekazano szereg praktycznych wskazówek niezbędnych dla ratowania ludzi w sytuacji zamachu terrorystycznego. Prezentacji towarzyszył pokaz ratownictwa medycznego w warunkach pola walki i miejsca napaści terrorystycznej. Obok wiedzy praktycznej z zakresu procedury postępowania, uczestnicy mogli zapoznać się z niezbędnym wyposażeniem apteczek używanych przez służby ratownicze.

W drugim wystąpieniu Prof. AHNS dr Leszek Mellibruda, zapoznał uczestników ze zjawiskiem, Zamaskowanej przemocy, czyli źródłami i przejawami pasywnej agresji w życiu codziennym. Interesującemu wystąpieniu, towarzyszyła możliwość zrobienia szybkiego testu, czy jestem ofiarą biernej przemocy. Prelegent zwrócił uwagę na zjawiska, które w codziennym życiu umykają naszej uwadze a stanowią przejawy biernej, ukrytej agresji w stosunkach między ludźmi, zwłaszcza w relacjach domowych.

           

Prof. dr hab. Dariusz Mucha, przedstawił prezentację na temat, Relaksacja, jako jeden ze sposobów zapobiegania agresji i przemocy. Prelegent podkreślał, iż odpowiedni sposób relaksu, wypoczynku, odżywiania ma znaczący wpływ na poczucie agresji i związany z nią stres. Podczas wykładu zaprezentowano różne nowoczesne techniki relaksacji i rozluźniania ciała oparte na zdobyczach najnowszej technologii w dziedzinie fizjoterapii, sportu, dietetyki.

Wykładom, towarzyszyły również warsztaty, który były poszerzeniem wiedzy przekazywanej podczas sesji plenarnej.

Warsztat 1, poprowadziła mgr Milena Durasiewicz (psycholog). Temat warsztatu: Trening kontroli złości jako metoda zapobiegania agresji.

Warsztat 2, poprowadziła, mgr Joanna Babicka (psycholog). Temat brzmiał, Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy rówieśniczej

Warsztat 3, poprowadzili wspólnie, Dr hab. Dariusz Mucha ,dr Dawid Mucha, dr Robert Makuch. Temat, Relaksacja, jako jeden ze sposobów zapobiegania agresji i przemocy- ćwiczenia.

Konferencja była okazją do zwrócenia uwagi na problem agresji i przemocy, która, jak się wydaje, jest zjawiskiem ciągle poszerzającym swoje rozmiary. Jednocześnie świadomość, jak sobie z nią radzić, jest wciąż zbyt mała. Dzieciom, młodzieży i dorosłym brakuje nie tylko wiedzy, ale też umiejętności radzenia sobie z agresją w środowisku domowym, zawodowym, rówieśniczym.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content