wsh logo

Małe gesty – wielkie czyny, czyli o wolontariacie na miarę XXI wieku- Konferencja Naukowa

Konferencja Małe gesty wielkie czyny

20 maja 2022 roku w siedzibie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu przy ul. Traugutta 61a odbyła się X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „MAŁE GESTY – WIELKIE CZYNY, czyli o wolontariacie na miarę XXI wieku”.

Spotkanie otworzyła prof. AHNS dr Elżbieta Kielska – Rektor Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Następnie referaty wprowadzające wygłosili: o. Cordian Szwarc – Zastępca Dyrektora Caritas, ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, ks. mgr Damian Drabikowski – Dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, ks. dr Jacek Gniadek – Dyrektor Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu, Prezes Stowarzyszenia „Sinicum” im. M. Boyma SJ, reprezentując Fundacją ASBIRO, która wspomaga prywatną edukację w Afryce, dr Agnieszka Sadowska – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, dr Marta Musiatewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Maria Gagacka – prezes Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz dr Dominika Zarosińska z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Moderatorami sesji plenarnej były – dr Milena Matuszewska-Birkowska oraz dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz.

Następnie nastąpiła przerwa kawowa, po której zebrani goście udali się do Auli na dwa panele dyskusyjne: Wolontariat – przykłady dobrych praktyk lokalnych i światowych oraz Panel II – Edukacyjne aspekty wolontariatu / Wolontariat a ekonomia społeczna. W panelach, w charakterze ekspertów wystąpili przedstawiciele: Caritas Diecezji Radomskiej, Stowarzyszenia Orzeł i Reszka, Fundacji ASBIRO, Stowarzyszenia Słoneczny Dom, Stowarzyszenia Zielona Akcja, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Rudy Wielkiej i okolic „Nasza Ruda”, Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Szkolnego Koła Wolontariatu „Szansa” oraz Klubu Przyjaciół Harcerzy Szczepu Czarna Jedynka w Pionkach. Prelegentami byli również wykładowcy oraz studenci Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, prezentując różne oblicza działań wolontaryjnych.

Celem konferencji – który został w pełni zrealizowany, była wymiana doświadczeń i refleksji związanych z rolą wolontariatu w XXI wieku. Poruszone zostały przykłady dobrych praktyk: psychologicznych, pedagogicznych, formacyjnych, prawnych, ekonomicznych, ekologicznych w obszarze wolontariatu o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i światowym. Ponadto konferencja umożliwia dyskusję na temat współczesnych nurtów wolontariatu i efektów pracy wolontariuszy, wskazując kierunek dalszych działań.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content