wsh logo

Nowe tendencje w psychologii i pedagogice- Konferencja Naukowa

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Studenckie Koło Naukowe Psychologii AHNS we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Radomiu zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej nt.: Nowe tendencje w psychologii i pedagogice.

Konferencja odbędzie się 27 maja 2022 r. w budynku AHNS w Radomiu przy ul. Traugutta 61a.
Osoby spoza regionu radomskiego mogą wziąć udział w Konferencji również w formie online poprzez platformę Microsoft Teams, administrowaną przez AHNS w Radomiu.

Inicjatorami i głównymi organizatorami konferencji są studenci psychologii i pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Społecznych w Radomiu. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy kadrę naukowo-dydaktyczną, studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich, a także specjalistów i praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Zgodnie z głównym hasłem konferencji omawiane będą następujące obszary tematyczne:
1. Współczesne kierunki rozwoju psychologii i pedagogiki
2. Innowacyjność w psychologii i pedagogice
3. Nowe perspektywy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Problematyka wychowania w zmieniającym się świecie
5. Patologie społeczne XXI wieku
6. Aktualne wyzwania w psychologii pracy i organizacji
7. Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie psychospołeczne
8. Wokół problematyki zdrowia i choroby

Zasady uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa czynnego w konferencji jest zarejestrowanie się wraz z przesłaniem tematu wystąpienia do dnia 17.05.2022 poprzez formularz zgłoszeniowy dla uczestników czynnych. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji.
Planowane jest wydanie monografii zbierającej materiały prelegentów.
Uczestnictwo w konferencji studentów Wydziału Nauk Społecznych AHNS może być zaliczone na poczet praktyk studenckich.
Kontakt: prof. AHNS dr Paweł Nowak, Agnieszka Gregier – psyche@ahns.pl
ZAPRASZAMY!
Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content