wsh logo

W trosce o dobro dziecka. Konferencja Naukowa

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu Międzynarodowego Dnia Dziecka, przypadającego w dniu 1 czerwca, Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych AHNS w Radomiu, zaprasza na kolejne wydarzenie, realizowane w ramach projektu, Budowanie bezpiecznych przestrzeni.

W ramach projektu, we współpracy z Partnerami: Stowarzyszeniem Słoneczny Dom w Radomiu, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym Oddział w Radomiu i Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Słoneczny Dom” w Radomiu, organizujemy 1 czerwca 2022 roku, Konferencję na temat:
„W TROSCE O DOBRO DZIECKA”
WSPARCIE DZIECKA I JEGO RODZINY W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Miejsce spotkania: ul.Mazowieckiego 7a

Godzina: 9.00

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku, w sytuacji, gdy rodzina nie jest w stanie wywiązać się ze swojej funkcji jest obowiązkiem władz publicznych. W podjętej debacie naukowej i społecznej, z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli samorządów, pracowników organizacji społecznych i placówek opiekuńczych, pragniemy po raz kolejny przyjrzeć się funkcjonowaniu rodziny, jako bezpiecznej przestrzeni dla dzieci.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie tego faktu na formularzu zgłoszeniowym do 26 maja 2022 roku na adres email: konferencjaradom@op.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Patronat medialny

Tematem przewodnim konferencji jest podsumowanie dziesięciu lat funkcjonowania instytucji i organizacji realizujących w subregionie radomskim zadania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Celem konferencji jest:

  • promocja i wspieranie rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego,
  • podkreślenie znaczenia rodziny adopcyjnej i rodzinnej pieczy zastępczej,
  • poszukiwanie możliwości wspierania rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz rodzicielstwa zastępczego.Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną adopcyjną i zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą.

Odbiorcami konferencji są: pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kuratorzy sądowi, pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, przedstawiciele samorządów, rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze, studenci.

PROGRAM KONFERENCJI

Liczymy na Państwa udział w wydarzeniu.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content