wsh logo

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza studentów do wzięcia udziału w kolejnym konkursie na najlepszą pracę magisterską! Celem  Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie spełniające następujące warunki:

1) Praca magisterska przedstawiona do Konkursu została napisana w języku polskim.

2) Zgłoszona praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą zarówno przez promotora jak i recenzenta.

Tematyka prac magisterskich zgłoszonych do Konkursu obejmuje opracowania z zakresu wszystkich kierunków studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Do Konkursu mogą być zgłoszone tylko prace obronione w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu w danym roku akademickim, w pierwszym terminie obron.

Prace magisterskie mogą być zgłaszane przez Dziekanów Wydziałów na wniosek Recenzenta albo Promotora po uzyskaniu zgody autora/autorów pracy na zgłoszenie pracy.

Zgłoszenie prac magisterskich odbywa się wyłącznie w formie drukowanej w Biurze Rektora.

Wzór oświadczeń i zgód autora pracy wymagających akceptacji bezpośrednio w procesie zgłaszania pracy zawierają załącznik do Regulaminu.

Termin nadsyłania zgłoszeń 15 lipca 2022 r.

Autorom trzech najlepszych prac zgłoszonych do Konkursu zostaną przyznane nagrody:

I miejsce :

  • Statuetka LAUR MAGISTRA
  • bezpłatne studia podyplomowe na dowolnym kierunku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu
  • publikacja artykułu w czasopiśmie w wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

II miejsce:

  • 50% zniżki na studia podyplomowe na dowolnym kierunku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych  w Radomiu
  • publikacja artykułu w czasopiśmie w wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

III miejsce:

  • publikacja artykułu w czasopiśmie w wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Szczegółowych informacji udziela:

dr Adam Tokarski

Dziekan Akademickiego Studium Kształcenia Praktycznego AHNS

atokarski@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content