wsh logo

Nowe tendencje w psychologii i pedagogice- Konferencja Naukowa

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Koło Naukowe Psychologii AHNS we współpracy z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną nr 1 w Radomiu zorganizowało VI Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową nt.: Nowe tendencje w psychologii i pedagogice. Konferencja odbyła się 27  maja w trybie hybrydowym, tj. zarówno stacjonarnie w auli AHNS przy ul. Traugutta 61a, jak i online na platformie MS Teams.

Celem konferencji było stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki. W konferencji wzięła udział kadra naukowo-dydaktyczna, studenci, specjaliści i praktycy z dziedziny psychologii i pedagogiki.

W tym roku swoje tematy na konferencję zgłosiło ponad 60 prelegentów z kraju i zagranicy. Oprócz Radomia reprezentowane były takie ośrodki naukowe, jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i in. Z kolei goście zagraniczni pochodzili z uniwersytetów ukraińskich w Odessie i Połtawie. Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników i trwała ponad 10 godzin. Zgodnie z głównym hasłem konferencji omawialiśmy problemy z następujących obszarów:

  • Współczesne kierunki rozwoju psychologii i pedagogiki
  • Innowacyjność w psychologii i pedagogice
  • Nowe perspektywy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Problematyka wychowania w zmieniającym się świecie
  • Patologie społeczne XXI wieku
  • Aspekty psychologiczne osób chorych somatycznie
  • Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie psychospołeczne

Jednym z ważnych problemów poruszanych na konferencji było funkcjonowanie psychospołeczne i skutki psychologiczne u osób bezpośrednio narażonych na działania wojenne. Uczestnicy konferencji podczas bezpośredniej teletransmisji z Ukrainy mieli możliwość zapoznania się z tym problemem i wysłuchania prelekcji psychologa pracującego w Odessie na temat wsparcia i pomocy psychologicznej udzielanej w warunkach wojennych.

Konferencja okazała się dobrą okazją zarówno do zapoznania się przez studentów z nowymi trendami (psychologia ubioru, grywalizacja w nauczaniu psychologii), jak i do podzielenia się własną wiedzą, doświadczeniami i wynikami prowadzonych przez studentów prac badawczych i projektów. Umożliwiła ona także spotkanie się przedstawicieli różnych kierunków nauk społecznych z kraju i zagranicy.

Bliższych informacji na temat kolejnych przedsięwzięć Koła Psychologii udziela opiekun koła prof. AHNS dr Paweł Nowak

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content