wsh logo

Praca z pacjentem – wywiad kliniczny

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 8 czerwca 2022 roku został przeprowadzony warsztat pt. Praca z pacjentem – wywiad kliniczny. Powyższe wydarzenie powstało z inicjatywy Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Warsztat odbył się w formie online na platformie Microsoft Teams w wirtualnej przestrzeni Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej. Spotkanie zostało poprowadzone przez Koordynator powyższej Pracowni mgr Milene Durasiewicz.

W trakcie warsztatu była możliwość poznania technik aktywnego słuchania, zarówno werbalnych jak również niewerbalnych. Była także przestrzeń na podzielenie się swoimi przemyśleniami w trakcie inspirujących dyskusji grupowych. Studenci aktywnie uczestniczyli w warsztacie, chętnie wcielali się w role psychologa oraz pacjenta – przeprowadzali wywiad psychologiczny. Powyższe ćwiczenia umożliwiło zdobycie praktycznych umiejętności. Studenci także dobierali odpowiednie metody diagnostyczne oraz techniki terapeutyczne. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość przekazania informacji zwrotnych jak również podzielenia się swoimi obserwacjami z wykonywanych ćwiczeń.

Dziękuję Państwu za obecność i aktywny udział

Koordynator Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Milena Durasiewicz

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content