wsh logo

Wsparcie i Psychoedukacja w czasie pandemii

Patronat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

W związku z epidemią COVID-19 Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu organizuje cykl webinarów, związanych z tematyką aktualnie występujących trudności psychicznych. Celem projektu jest udzielania wsparcia, pomocy psychologicznej i  pedagogicznej w czasie pandemii dla Studentów, Pracowników, Wykładowców AHNS oraz ich Rodzin.

Koordynatorami projektu są Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych AHNS w Radomiu i mgr Milena Durasiewicz, opiekun Pracowni Psychologiczno – Pedagogicznej w Akademickim Studium Kształcenia Praktycznego. Poszczególne wydarzenia z powyższego projektu odbywają się w formie online na platformie Microsoft Teams w Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej. Partnerami projektu są: Duszpasterstwo Akademickie, Ośrodek Terapii Uzależnień w Radomiu, Ośrodek Terapii Rodzin Starówka w Radomiu. Poszczególne wydarzenia z powyższego projektu odbywają się w formie online na platformie Microsoft Teams w Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej. Gości i studentów uczestniczących w spotkaniach wita Koordynator Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Milena Durasiewicz.

Naszymi gośćmi w semestrze zimowym byli:

10 listopada 2021, mgr Maja Trojanowska, psycholog Wpływ pandemii na zdrowie psychicznie dzieci i młodzieży. Spotkanie zostało poświęcone problematyce zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży. Wyniki badań wskazują na znaczący wzrost trudności emocjonalnych wśród najmłodszych. Jakie trudności stały się powszechne, jak sobie z nimi radzić, jak pomóc dzieciom przetrwać czas pandemii? W trakcie spotkania będzie możliwość przyjrzenia się powyższym problemom.

15 listopada 2021, mgr Milena Durasiewicz, psycholog – Wewnętrzna maska chroniąca przed zakażeniem SARS-CoV-2 – odpowiednie żywienie. W trakcie spotkania była możliwość uzyskania najnowszej wiedzy dotyczącej zaleceń dietetycznych jako działań profilaktycznych odnośnie COVID-19. Czym jest maska wewnętrzna? Co jeść, a czego unikać, tak aby wzmocnić układ immunologiczny? Jak zadbać o siebie od wewnątrz? Na powyższe pytania w trakcie inspirujących dyskusji grupowych pojawiły się odpowiedzi.

1 grudnia 2021, mgr Joanna Babicka, psycholog – Pandemia czas rozkwitu zgubnych nawyków. Jak pandemia wpłynęła na nasze emocje, zachowanie? Czego zaczęliśmy unikać? W co zaczęliśmy uciekać, tak by zminimalizować szybko lęk czy smutek? Spotkanie umożliwiło przyjrzenie się różnego rodzaju nawykom, które rozwinęły się w trakcie pandemii.

9 grudnia 2021, mgr Katarzyna Nowak, psycholog – Emocje jako drogowskaz. Wsparcie dziecka w powrocie do szkoły po pandemii. W trakcie spotkania była możliwość przyjrzenia się trudnościom, które pojawiają się w trakcie powrotu dzieci do szkoły po pandemii. Była także przestrzeń na wymianę poglądów dotyczących sposobów, które mogą okazać się pomocne dla dzieci i ich rodziców w powrocie do szkoły po pandemii.

13 stycznia 2022, mgr Ewelina Mleczkowska, psycholog – Praca – pasja czy uzależnienie? Spotkanie zostało poświęcone problematyce związanej z uzależnieniami behawioralnymi, a dokładnie uzależnieniu od pracy.  Podjęto rozważania dotyczącego tego gdzie leży zdrowia granica między wykonywaniem pracy z pasją i zaangażowaniem, a zatraceniem zdrowej granicy przy wypełnianiu obowiązków?

9 lutego 2022, mgr Agata BraniaWsparcie psycholoówgiczne dla senior. Czym jest wsparcie psychologiczne? Kiedy jest udzielane? Głównym tematem spotkania była pomoc psychologiczna skierowana do seniorów.

11 lutego 2022, mgr Mateusz Gawiński, psycholog – Psychoterapia online, jako zasób w czasie pandemii. Jak wygląda psychoterapia online? Jaka jest jej skuteczność? Czy jest możliwość stworzenia relacji terapeutycznej w psychoterapii realizowanej w formie online? W trakcie spotkania była możliwość przyjrzenia się powyższym zagadnieniom.

Naszymi gośćmi w semestrze letnim byli:

7 marca 2022, mgr Milena Durasiewicz, psycholog – Jak być dla siebie przyjacielem w czasie pandemii i nie tylko? Spotkanie było próbą przyjrzenia się swoim potrzebom jak również emocjom. Pojawiła się także przestrzeń na analizę własnych myśli. Jaki jest mój monolog wewnętrzny, jakie słowa kieruję do siebie? Czy potrafię być dla siebie wystarczający dobra/y? Czy umiem zadbać siebie? Czy pozwalam sobie na odpoczynek? Powyższe spotkanie było pewnego rodzaju własną pracą terapeutyczną.

15 marca 2022, prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, pedagog, terapeuta uzależnień, coach, Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych AHNS w Radomiu  – Mimo wszystko” czyli, jak być wielkim w wyjątkowej codzienności. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Dzień każdego z nas jest wyjątkowy. Codzienne chwile są wyjątkowe i niepowtarzalne. Codzienność widziana w perspektywie niepowtarzalnych wydarzeń i wyjątkowych spotkań staje się inspiracją do życia pełnego sensu i doświadczania pełni. Wielkość codzienna daje radość i pozwala pokonać lęk, pozwala odczuwać wspólnotę z ludźmi – „mimo wszystko”.

8 kwietnia 2022, mgr Mateusz Gawiński, psychoonkolog – Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii dla pacjentów z chorobami onkologicznymi. Czas epidemii jest szczególnie trudny dla pacjentów zmagających się z przewlekłymi trudnościami zdrowotnymi. W trakcie spotkania zostały przedstawione formy pomocy psychologicznej zaadresowane do pacjentów z chorobami nowotworowymi takie jak: grupy wsparcia, psychoterapia czy pomoc psychologiczna.

17 maja 2022, mgr Mateusz Wnukowski, psycholog – Potrzeby komunikacji w czasie pandemii. W trakcie spotkania zostanie poruszany temat potrzeb, które są szczególnie ważne w trakcie epidemii. Główną potrzebą, która będzie omówiona to potrzeba komunikacja. Sieć wsparcia społecznego stanowi istotny zasób i zwiększa obszar dobrostanu, wpływając pozytywnie na zdrowie psychiczne.

8 czerwca 2022, mgr Maja Trojanowska, psycholog – Poradnictwo psychologiczne w czasach pandemii. Spotkanie było odpowiedzią na narastające trudności emocjonalne dotyczące zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Czas pandemii wiąże się nie tylko z niebezpieczeństwem epidemiologicznym, ale również ze wzrostem uzależnień behawioralnych, biochemicznych, depresji i innych trudności. Stąd też aktualnie występuje tak duże zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną. Gość powyższego spotkania przybliżyła tematykę dotyczącą wspomnianych problemów oraz możliwych form leczenia.

13 czerwca 2022, mgr Ewelina Mleczkowska, psycholog – „Pierwsza pomoc emocjonalna wobec siebie i innych osób.” Jak dbać o siebie i bliskich w czasie pandemii? Jak zadbać o swoje emocje? Gdzie szukać pomocy? Jak pomóc sobie i bliskim? W trakcie spotkania będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania.

Projekt pt. Wsparcie i psychoedukacja w czasie pandemii zapewnił pomoc psychologiczną zarówno dla studentów jak również pracowników Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Udało się stworzyć sieć wsparcia, spotkania były wypełnione bliskością emocjonalną oraz ciepłem wewnętrznym. Spotkania prowadzili specjaliści z całej Polski, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczaniem, za co bardzo dziękujemy.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski,

Mgr Milena Durasiewicz

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content