wsh logo

Wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radomiu

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Studenci z Koła Naukowego Psychologii AHNS wraz opiekunem koła prof. AHNS dr. Pawłem Nowakiem odbyli wizytę studyjną Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radomiu.

Podczas wizyty studenci psychologii zapoznali się ze specyfiką pracy psychologa zatrudnionego w placówce. Ponadto poznali strukturę, zasady funkcjonowania i historię Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu. W bezpośrednim kontakcie  z wychowankami i uczniami ośrodka studenci psychologii mieli możliwość poznać doświadczenia i opinie młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym. W ośrodku stosowana jest specjalna organizacja nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii. W placówce funkcjonuje szkoła podstawowa dla uczniów klas V-VIII.  Ośrodek stawia sobie za cel stworzenie wychowankom optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej i zdrowotnej, niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów rozwojowych i socjalizacji, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Placówka przygotowuje wychowanków do życia w społeczeństwie, poprzez kształtowanie ich postaw prospołecznych, współpracując z rodzinami wychowanków, instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza.

 

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content