wsh logo

NOWOŚĆ Wydawnictwa Akademii Handlowej Nauk Stosowanych

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Premiera monografii „Wpływ korupcji na bezpieczeństwo społeczne” autorstwa doktor Emilii Żuchowskiej-Kotlarz jest już dostępna w Wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

„[…] Monografia ta, będąca efektem prac zespołowych wielu środowisk – zarówno akademickich, jak i administracyjnych – wynika z faktu różnorodności spojrzeń i analiz podjętego tematu korupcji w stosunku do aspektów i form nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo społeczne. Celowe działania z jednej strony diagnozujące, wskazujące na prawidłowy system rozwiązań zgodny z zasadami prawa i etyki, z drugiej zaś generujące refleksję i ukierunkowanie pozwalają spojrzeć na korupcję w sposób adekwatny do procesów, które dzieją się w społeczeństwie. Współczesny świat polityki i biznesu kreuje złożone i zróżnicowane formy dotyczące zarządzania i kierowania organizacjami. Wpływ korupcji na bezpieczeństwo społeczne zmienia się wraz ze złożonością społeczeństw, czy stylem życia obywateli. Konsekwentnie przybiera nowe, bardziej utajone i nowoczesne oblicza, które wymagają niebanalnych narzędzi walki z nieetycznymi zachowaniami w przestrzeni publicznej. […] Niniejsza praca stanowi interdyscyplinarne i wielowątkowe spojrzenie na problem wpływu korupcji na bezpieczeństwo społeczne, z jednej strony w kontekście jej przebiegu, z drugiej zaś jej konsekwencji. Aby skutecznie walczyć z zagrożeniami, w pierwszej kolejności należy dotrzeć do przyczyn ich wystąpienia. Następnie trzeba wprowadzić celowo zamierzone i przemyślane rozwiązania, które w maksymalnym stopniu ograniczą zjawisko korupcji, zaś w konsekwencji całkowicie wyeliminują możliwość jej wystąpienia […]”.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content