wsh logo

MAREK WOCH

LESZEK MELLIBRUDA

doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Katedra Zarządzania w Gospodarce) oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji). Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji w Warszawie.

Redaktor i współredaktor oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie z zakresu ochrony zdrowia, prawie gospodarczym oraz filozofii prawa. Ekspert Fundacji Republikańskiej w Warszawie i NSZZ ,,Solidarność”. Prezes Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji. Współpracował z Kancelarią Radcy Prawnego r. pr. Elżbiety Pałki oraz Kancelarią Adwokacką adw. Rolanda Szymczykiewicza. W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję pełnomocnika Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej. Od 2019 r. Radca Rzecznika w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odpowiada za prace Wydziału Prawno – Legislacyjnego i Wydziału Administracyjno – Finansowego. W 2020 r. zostaje awansowany na stanowisko Dyrektora Generalnego.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content