wsh logo

Akademia Handlowa powołała Dziekanów i Prodziekanów na nowy rok akademicki

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie kierownictwa Uczelni, podczas którego Rektor prof. AHNS dr Elżbieta Kielska powołała dziekanów i prodziekanów na kadencję 2022/2023.

W nowym roku akademickim 2022/2023 funkcję na stanowiskach będą pełnić:

Dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji;

Dr Milena Matuszewska – Birkowska – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych;

Dr Adam Tokarski – Dziekan Akademickiego Studium Kształcenia Praktycznego;

Mgr Anna Mączyńska – Prodziekan Akademickiego Studium Kształcenia Praktycznego;

Mgr Magdalena Kutkiewicz – Prodziekan Akademickiego Studium Kształcenia Praktycznego.

Podczas dzisiejszego posiedzenia omówione zostały sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania Akademii, planów na najbliższe miesiące oraz strategiczne kierunki działania uczelni. Dziekani i Prodziekani nadal będą realizować politykę rozwoju naukowego AHNS.  Życzymy powodzenia we wszelkich działaniach i serdecznie gratulujemy.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content