wsh logo

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

INAUGURACJA 2022

W sobotę, 15 października 2022 r. o godz. 11.00 w Auditorium Primum odbyła się 25 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Powitaliśmy na niej studentów I roku, studentów z zagranicy oraz wszystkich studentów, którzy kontynuują naukę w murach uczelni.

 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Gaude Mater Polonia przez Akademicki Chór Naszych Studentów. Następnie głos zabrała Pani Rektor  – prof. AHNS dr Elżbieta Kielska, która podkreśliła dorobek uczelni oraz jej ważne miejsce na mapie Radomia i regionu, jako uczelni nowoczesnej, która kształci studentów na wysokim poziomie. Kolejnym punktem było wystąpienie, prof. AHNS dra Gerarda Pawła Maja, który wręczył listy gratulacyjne  najlepszym studentom AHNS za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce. Ponadto uhonorował zwycięzcę konkursu na najlepszą pracę magisterską, roku akademickiego 2021/2022. Laur Magistra otrzymał mgr Dawid Piecyk, praca pt. „Konsekwencje nielegalnego rozpoczęcia robót budowlanych”, pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Tabasza.

II miejsce – mgr Agnieszka Maj, praca pt. „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w edukacji szkolnej realizowanej poprzez indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w aspekcie wychowawczym”, pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Słomki

 III miejsce – mgr Patrycja Kaczkowska, praca pt. „Zastosowanie kodowania w kształtowaniu umiejętności matematycznych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”, pod kierunkiem prof. AHNS dr Elżbiety Kielskiej.

Tuż po immatrykulacji studentów I roku, przyszedł czas na wystąpienia gości, którzy skierowali słowa gratulacji dla władz uczelni i studentów. Byli to między innymi:

  • Poseł Marek Suski
  • Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
  • Reprezentant Posła do Parlamentu Europejskiego  dra Zbigniewa Kuźmiuka
  • Przewodnicząca Rady  Miejskiej w Radomiu Kinga Bogusz

Po wystąpieniach, dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Milena Matuszewska – Birkowska, odczytała nadesłane adresy. Nie zabrakło również wystąpienia Pani Oliwi Kopyt – Przewodniczącej Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów AHNS, która przedstawiła wszystkim możliwości, jakie daje studiowanie w naszej uczelni, zachęciła również kolegów i koleżanki, żeby wykorzystali studia jak najlepiej i wytrwale dążyli do sukcesu, który jest na wyciągnięcie ręki. Zwieńczeniem Inauguracji 2022 był wykład prof. AHNS dra hab. Henryka Gasiula   pt.: „POCZUCIE SZCZEŚCIA, A DOJRZAŁOŚĆ CZŁOWIEKA”. Na sam koniec Akademicki Chór Naszych Studentów odśpiewał studencką pieśń hymniczną Gaudeamus Igitur oraz utwór Sobie i Wam.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content